Tak źle z polskim intermodalem nie było od lat

Pociąg przewożący kontenerowy z lokomotywą EU07 na przodzie.
Tomasz Kowal

Kolejarze odnotowują spadli przewozów intermodalnych od wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 r., czyli odkąd załamał się transport na Nowym Jedwabnym Szlaku. II kwartał roku 2023 przyniósł kolejne negatywne informacje. Przewieziono 5,8 mln ton ładunków (minus 13,5 proc. rok do roku), a wykonana praca przewozowa osiągnęła ponad 2 mld tonokilometrów (minus 11,8 proc.).

Łączna masa w przewozach intermodalnych spadła z 6,7 mln ton w II kwartale 2022 r. do 5,8 mln ton w II kwartale 2023 r. (spadek o 13,5%). Jednocześnie wykonana praca przewozowa zmniejszyła się z 2,3 mld tono-km w II kwartale 2022 r. do 2 mld tono-km w II kwartale 2023 r. (spadek o 11,8%).

17 proc. spadku przewiezionych jednostek

Od kwietnia do czerwca 2023 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 371 tys. sztuk jednostek intermodalnych, co stanowiło blisko 564 tys. TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba przewiezionych jednostek była mniejsza o 17,3% (wg TEU był to spadek o 22,4%).

W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 10% (wg masy) i 12,6% (wg wykonanej pracy przewozowej).

– W obliczu nadal trwającej wojny w Ukrainie obserwujemy jak bieżąca sytuacja przekłada się na wyniki przewozów intermodalnych. Niestety, podstawowe parametry transportu intermodalnego odnotowały w II kwartale 2023 r. nawet dwudziestoprocentowe spadki w stosunku do II kwartału 2022 r. Za zmniejszenie przewozów w dużej mierze odpowiada ograniczenie transportu kontenerów pomiędzy Europą a Chinami drogą lądową przez Białoruś. a co za tym idzie zmniejszenie przeładunków w terminalach na wschodzie – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Intermodal: jest coraz gorzej

Zestawiając wyniki II kwartału 2023 r. z I kwartałem 2023 r., mamy do czynienia ze spadkami większości parametrów. Największy spadek miał miejsce w przypadku liczby przewiezionych TEU oraz liczby przewiezionych jednostek intermodalnych – odpowiednio o 9,8% i 6,8%. Masa ładunków zmniejszyła się nieznacznie o 0,3%. Jedynie w przypadku pracy przewozowej nastąpił wzrost o 7,6%.

W II kwartale 2023 r. kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 24 licencjonowanych przewoźników.

Według danych UTK, kolejarze odnotowują spadki nie tylko w przewozach intermodalnych. Spadają też przewozy innych grup towarowych.

Laude przeznaczy 250 mln euro na rozwój połączeń UA – UE

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane