Trans Polonia z najwyższym zyskiem w swojej historii

Trans Polonia

Grupa Trans Polonia, przewoźnik specjalizujący się w przewozach paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, w minionym roku osiągnął 261,6 mln zł sprzedaży (+9 proc. r/r), po raz pierwszy przekraczając 30 mln zł EBITDA (oczyszczonej o wpływ MSSF 16) i podwajając zysk netto do 12 mln zł (wobec 5,9 mln zł przed rokiem).

W ujęciu sprzedażowym, przychody segmentu paliwowego wyniosły 157,4 mln zł (+8,3 proc. r/r), a obszaru logistyki płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych: 97,8mln zł (+15,4 proc. r/r).

Budowa autostrad pozwala zarobić
Wśród grup asortymentowych, najwyższy wzrost został odnotowany w logistyce mas bitumicznych (+30,1 proc. r/r do 29,2 mln zł), co wynikało z dobrej koniunktury infrastrukturalnej. 12,8 proc. zwyżkę (do 143,7 mln zł) osiągnęły przewozy paliw (wzrost konsumpcji detalicznej). Skala usług logistyki płynnych produktów spożywczych była wyższa o 11,1 proc. (wyniosła 15,6 mln zł), a chemikaliów o +9,7proc. r/r (53 mln zł). TPG z powodzeniem rozwijała zapoczątkowany w 2018 roku obszar transportu sypkich cementów (wzrost z 4,1 do 6,2 mln zł).

‍– 2019 rok zaprezentował potencjał sprzedażowy i wynikowy Grupy Trans Polonia. Efektywnie działaliśmy w warunkach sprzyjającej koniunktury, zwiększając pozycję rynkową TPG w Polsce i na rynkach zagranicznych. Mimo wyzwań rynkowych 2020 roku związanych z ewentualnym spowolnieniem gospodarczym, z dużym spokojem patrzymy na kolejne kwartały – twierdzi Dariusz Cegielski, prezes Trans Polonii.

Cegielski dodaje, spółka będzie realizowała wyznaczone cele, ponieważ ma zdywersyfikowany biznes w ujęciu produktowym i geograficznym, ponad 57,7 mln środków pieniężnych i 15 lat branżowego doświadczenia.

W 2019 roku TPG osiągnęła 45,9 mln zł zysku EBITDA (vs. 27 mln zł r/). Na tę wartość wpłynęła wyższa skala sprzedaży oraz wdrożenie przepisów MSSF 16. Po korekcie o niniejszy standard, EBITDA po raz pierwszy w 15-letniej historii Grupy przekroczyłaby 30 mln zł (dokładnie 31,7 mln zł). Ponadto zysk
netto rzędu 12 mln zł to również najwyższa od powstania Grupy wartość (w 2017 roku wynik netto wyniósł 10,5 mln zł).

Udany ostatni kwartał
Dynamika wzrostu EBITDA na poziomie 17,5 proc. jest niemal dwukrotnie wyższa wobec tempa wzrostu przychodów w wys. 9 proc. To pozytywnie wpłynęło na poziom marż TPG – rentowność EBITDA 2019 roku wyniosła 12,1 proc. wobec 11,2 proc. przed rokiem.

– Szczególnie cieszy wysoki odczyt tej kategorii zysku w IV kwartale minionego roku w postaci 8,2 mln zł (oczyszczonych o MSSF). Osiągnęliśmy wtedy wysokie tempo wzrostu kwartalnej EBITDA (+18,8 proc. r/r). To dowód na skuteczną politykę handlową i optymalizację kosztową, pozwalającą na ciągłą poprawę efektywności usług – mówi Krzysztof Luks, wiceprezes zarządu ds. finansowych.

‍Trans Polonia na koniec 2019 roku zmniejszyła dług netto o 38,9 proc. Zadłużenie finansowe na 31.12.2019 wyniosło 124,7 mln zł, a oczyszczając je o wpływ przepisów MSSF 16 rzutujących na saldo zobowiązań leasingowych (-39 mln zł): 85,7 mln zł. Po korekcie o stan środków pieniężnych (57,7 mln zł), dług finansowy netto spadł do poziomu 28 mln zł (wobec 45,9 mln zł przed rokiem). Aktywa obrotowe (121 mln zł) były wyższe o 77 proc. wobec zobowiązań krótkoterminowych (52,7 mln z), co w połączeniu z wysokimi generowanymi przepływami operacyjnymi wskazuje na komfortową sytuację płynnościową. Zdaniem zarządu TPG, to szczególnie istotne w kontekście ewentualnych skutków gospodarczych wywołanych aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane