Wojsko nie podpisze kontraktu z PKP Cargo

Transport dla wojska PKP Cargo
PKP Cargo

Nie doszło do porozumienia między wojskiem i narodowym przewoźnikiem kolejowym PKP Cargo w sprawie wieloletniej współpracy przy obsłudze transportów dla armii. W grę wchodziło zamówienie o wartości przekraczającej miliard złotych brutto.

W połowie grudnia 2020 r. zarząd PKP Cargo poinformował, że spółka złoży ofertę w przetargu 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie na usługi transportu kolejowego w okresie 4 lat. Postępowanie było podzielone na dwie części: przewozy krajowe i międzynarodowe. Transporty operacyjne i zaopatrzeniowe miały być zamawiane przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze oraz jednostki wojskowe. Spółka informowała, że wartość potencjalnego kontraktu wyniesie ponad 1 mld zł brutto (842,5 mln netto).

PKP Cargo były jedynym potencjalnym oferentem przewozów kolejowych dla wojska, ponieważ jako spółka z grupy Polskich Kolei Państwowych ma wieloletnie doświadczenie w transporcie sprzętu wojskowego oraz posiada odpowiedni tabor. Firma ma też potrzebne zezwolenia.

2 Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 2 RBLog) w Warszawie niespodziewanie zakomunikowała na stronie unijnej platformy zakupowe TED (Tenders Elekctronic Daily), że zamyka prowadzone postępowanie. – „Uzasadnienie faktyczne: w trakcie negocjacji strony nie doszły do porozumienia. W związku z powyższym w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.” – czytamy na stronach TED.

2 RBLog od 2012 r. próbuje uruchomić postępowanie na usługę transportu kolejowego. Ponieważ brakuje wiążących ofert nadal nie doszło do zawarcia wieloletniego kontraktu. Wojskowi przypominają, że w 2016 r. prowadzony był dialog techniczny, który nie przyniósł rezultatów. Żaden z potencjalnych wykonawców nie spełniał niezbędnych warunków technicznych. To dlatego tym razem 2 RBLog chciała przeprowadzić negocjacje wyłącznie z PKP Cargo – swoim wieloletnim partnerem kolejowym.

PKP Cargo figuruje w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2015 r. jako przedsiębiorstwo realizujące zadania obronne na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W ramach zadań określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2018–2019 PKP Cargo otrzymało środki z budżetu MON na zakup platform kolejowych do przewozu ciężkiego sprzętu wojskowego. „PKP Cargo z uwagi na doświadczenie oraz posiadany tabor kolejowy może jako jedyna firma zapewnić w czasie pokoju zdolność szybkiego przemieszczenia komponentów SZ RP zadeklarowanych do Połączonych SZ o Bardzo Wysokiej Gotowości (ang. Very High Readiness Joint Task Forces – VJTF) w ramach Sił Odpowiedzi NATO” – argumentowali wojskowi logistycy.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane