Wojsko także wdroży system kontroli powietrznej iTEC v3

Pexels, Pixabay

Od kilku miesięcy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizuje przewidziane na 5 lat wdrożenie w naszym kraju iTEC v3 – systemu do zarządzania ruchem lotniczym, który jest elementem Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Podczas Światowego Kongresu ATM (WAC 2021) prezes PAŻP, Janusz Janiszewski, oznajmił, ze system ten powinno wdrożyć także wojsko.

W obecnej sytuacji geopolitycznej, współpraca cywilno-wojskowa jest konieczna, twierdzą prelegenci panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej Podczas Światowego Kongresu ATM (WAC 2021) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zorganizowała panel o współpracy cywilno-wojskowej. – Mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem zagrożeń w regionie i niepewną sytuację związana z bezpieczeństwem – powiedział generał Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych i wyjaśnił podczas dyskusji, że dotyczy to głównie wydarzeń na wschodniej flance NATO, w związku z kryzysem migracyjnym, łamaniem międzynarodowego prawa, czy bezprawnego przekraczania granic państw.

20-30 przypadków naruszeń naszej przestrzeni

– Dotyczy to nie tylko nielegalnej migracji drogą lądową, choć to zjawisko nasiliło się w ostatnich miesiącach i średnio dziennie na polsko-białoruskiej granicy, służby notują około połowy tysiąca takich incydentów. Sprawa dotyczy również przestrzeni powietrznej, gdzie dochodzi do naruszenia granic państwowych przez obce statki powietrzne od 20 do 30 razy dziennie – mówił generał. Jego zdaniem, ma to bezpośredni wpływ na kierunek działania i konieczność ścisłej współpracy nie tylko z sąsiadami, ale i między służbami cywilnymi i wojskowymi. Jest to tym bardziej ważne, iż jako państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego, jesteśmy odpowiedzialni m.in. za rozpoznanie i dostarczanie informacji do natowskiego systemu ostrzegania, co ma zasadnicze znaczenie w obrazowaniu sytuacji.

Polska, rotacyjnie, pomaga strzec bałtyckiego nieba w ramach misji Air Policing. Sama Litwa współpracuje też z naszym krajem na szczeblu cywilnym w ramach Baltic FAB. Szef litewskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Oro Navigacija, Saulius Batavičius podkreślił, że polsko-litewska współpraca militarna układa się dobrze, a obie strony na bieżąco przekazują sobie dane dotyczące przeprowadzanych przez wojsko operacji, podobnie jak operacji cywilnych, co służyć ma optymalizacji. – Współpraca cywilno-militarna jest niezwykle ważna, szczególnie dla tak małego kraju, jakim jest Litwa i dla kraju z zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. By wzmocnić bezpieczeństwo i obronność państwa, powinniśmy skupić się na poszerzaniu tej współpracy – uważa szef litewskiej agencji żeglugi powietrznej. Jako przykład takiej współpracy, podaje nadbałtyckie lotnisko, które jest zarówno wojskowe, jak i cywilne, a cywilni kontrolerzy ruchu lotniczego obsługują tam wszystkie operacje lotnicze.

iTEC v3 wdrożymy za 5 lat

O konieczności połączenia tych dwóch światów – wojskowego i cywilnego – mówił Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. – Należy wypracować przestrzeń do działania, do której będą docierały wszelkie dane, którymi będziemy się mogli wymieniać, którymi będziemy zarządzać wszyscy. Współpraca cywilno-wojskowa jest dziś kluczowa – powiedział szef PAŻP i dodał, iż można tego dokonać dzięki nowoczesnym technologiom, które już są wdrażane. Prezes wyraził nadzieję, że w ciągu pięciu najbliższych lat, zacznie działać w Polsce iTEC v3 – system nowej generacji do zarządzania ruchem lotniczym, który jest elementem budowy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, a cyfrowy obraz pozwala śledzić trajektorię lotu 4D i znacznie wcześniej przewidywać potencjalne zagrożenia. Wdrożenie takiego rozwiązania przez wojsko, dałoby  pełen obraz sytuacyjny polskiej przestrzeni powietrznej, co z kolei pozwoliłoby na podejmowanie szybkich reakcji. Sytuacja rozwija się w sposób dynamiczny. Odpowiedzią na nią są nowe rozwiązania technologiczne – jednym z nich jest wykorzystanie dronów. Loty bezzałogowe w szerokim aspekcie wykorzystywane są przez armię, ale nie tylko, dlatego ten obszar działania powinien zostać uporządkowany.

 

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane