Euro 7: nowe normy emisji zanieczyszczeń dla pojazdów

beauty_of_nature, Pixabay

Komisja Europejska przedstawiła wniosek mający na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez nowe pojazdy silnikowe sprzedawane w UE. Chodzi o osiągnięcie zerowego poziomu emisji, zapewnienie, by pojazdy były przystępne cenowo, oraz zwiększanie konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Transport drogowy jest największym źródłem zanieczyszczenia powietrza w miastach. Dzięki nowym normom Euro 7 pojazdy na europejskich drogach będą bardziej ekologiczne, a lepsza jakość powietrza zapewni ochronę zdrowia ludzi i środowiska – poinformowała Komisja Europejska.

Normy Euro 7 i normy emisji CO2 dla pojazdów będą działać równolegle, aby zapewnić obywatelom wyższą jakość powietrza. Nowe normy emisji Euro 7 zagwarantują, że samochody osobowe, dostawcze, ciężarówki i autobusy będą czystsze w rzeczywistych warunkach jazdy. Przedstawiony wniosek dotyczy emisji z rur wydechowych, jak również z hamulców i opon. Przyczyni się on również do wprowadzenia nowych surowszych norm jakości powietrza zaproponowanych przez Komisję 26 października 2022 r.

KE informuje, że chociaż przepisy dotyczące emisji CO2 przyśpieszą wprowadzanie na rynek pojazdów bezemisyjnych, ważne jest, aby wszystkie pojazdy na europejskich drogach były znacznie bardziej ekologiczne. W 2035 r. wszystkie samochody osobowe i dostawcze sprzedawane w UE będą neutralne pod względem emisji CO2. Jednak w 2050 r. prawdopodobnie ponad 20 proc. samochodów osobowych i dostawczych oraz ponad połowa cięższych pojazdów na drogach będzie nadal emitować zanieczyszczenia. Pojazdy elektryczne o napędzie akumulatorowym nadal powodują emisje zanieczyszczeń z hamulców i mikrodrobin plastiku z opon.

Wniosek zastępuje i upraszcza przepisy dotyczące emisji z samochodów osobowych i dostawczych (Euro 6) oraz z samochodów ciężarowych i autobusów (Euro VI) (wcześniej były to odrębne przepisy). Zgodnie z normami Euro 7 limity emisji w przypadku wszystkich pojazdów silnikowych, czyli samochodów osobowych, dostawczych, autobusów i ciężarówek, są objęte jednym zestawem przepisów. Nowe przepisy nakładają takie same limity niezależnie od tego, czy pojazd wykorzystuje benzynę, olej napędowy, elektryczne układy napędowe czy paliwa alternatywne.

Jakie będą korzyści z Euro 7?

  • Lepsza kontrola emisji zanieczyszczeń powietrza ze wszystkich nowych pojazdów: poprzez rozszerzenie zakresu warunków jazdy objętych badaniami emisji w warunkach drogowych. Testy będą lepiej odzwierciedlać szereg warunków drogowych w całej Europie, w tym temperatury do 45°C lub krótkie trasy typowe dla codziennych dojazdów do pracy.
  • Aktualizacja i zaostrzenie limitów emisji zanieczyszczeń: wartości graniczne zostaną zaostrzone w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów, natomiast najniższe obowiązujące limity dla samochodów osobowych i dostawczych będą stosowane niezależnie od paliwa wykorzystywanego przez pojazd. Nowe przepisy ustalają również limity emisji wcześniej nieuregulowanych substancji zanieczyszczających, takich jak podtlenek azotu z pojazdów ciężkich.
  • Uregulowanie emisji pochodzących z hamulców i opon: normy Euro 7 będą pierwszymi na świecie normami emisji wychodzącymi poza uregulowanie wyłącznie emisji z rur wydechowych i wprowadzającymi dodatkowe limity emisji cząstek stałych z hamulców oraz przepisy w sprawie emisji mikrodrobin plastiku z opon. Te przepisy będą dotyczyły wszystkich pojazdów, również pojazdów elektrycznych.
  • Zapewnienie, aby nowe samochody spełniały normy emisji przez dłuższy czas: wszystkie pojazdy będą musiały być zgodne z przepisami przez dłuższy okres niż dotychczas. Zgodność samochodów osobowych i dostawczych z przepisami będzie sprawdzana do momentu, gdy pojazdy te osiągną 200 tys. km i 10 lat. Oznacza to dwukrotne zaostrzenie wymogów trwałości obowiązujących na mocy przepisów Euro 6/VI (100 tys. km i 5 lat). Podobnie zaostrzone zostaną przepisy dotyczące autobusów i ciężarówek.
  • Upowszechnienie pojazdów elektrycznych: nowe przepisy uregulują kwestię trwałości baterii zainstalowanych w samochodach osobowych i dostawczych w celu pozyskania zaufania konsumentów. Dzięki takim uregulowaniom nie będzie trzeba wymieniać baterii na wczesnym etapie eksploatacji pojazdu, co zmniejszy zapotrzebowanie na nowe surowce krytyczne niezbędne do produkcji baterii.
  • Pełne wykorzystanie możliwości cyfrowych: przepisy Euro 7 zagwarantują, że niedozwolone będzie manipulowanie układami w pojazdach, a służby będą mogły przez cały okres użytkowania pojazdu łatwo skontrolować poziom emisji za pomocą dostępnych w pojeździe czujników do pomiaru emisji.

Wniosek Komisji zostanie przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu jego przyjęcia przez współprawodawców.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane