Koszty pracy największą bolączką polskich firm

Voltamax, Pixabay

Średnie i duże firmy mogłyby rozwijać się jeszcze szybciej, gdyby nie przeszkody, na które napotykają w naszym kraju, a największą barierą są dnia nich wysokie koszty pracy. Jedynie w Korei Południowej koszty są bardziej dokuczliwe niż w Polsce – wynika z badania „Bariery w biznesie”, opublikowanego przez firmę Grant Thornton.

W roku bieżącym Grant Thornton rozpoczął cykl monitorowania barier ograniczających rozwój biznesu. Analitycy tej firmy spytali średnie i duże przedsiębiorstwa (10 tys. podmiotów, w tym 200 z Polski) z 33 państw – najważniejszych gospodarek świata o osiem najważniejszych czynników, które mogą ograniczać rozwój firm. Chodziło np. o biurokrację, koszty pracy czy problem ze znalezieniem pracowników.

Okazuje się, że aktualnie najważniejszą barierą dla polskich firm są koszty pracy – aż 68 proc. ankietowanych w naszym kraju przedsiębiorstw twierdzi, że jest to „silna” bądź „bardzo silna” przeszkoda w rozwoju. Tylko w Korei Południowej jest to większy problem niż w Polsce. Nie chodzi prawdopodobnie o aktualny nominalny koszt wynagrodzeń pracowników (bo jest on niższy niż w większości innych badanych Państw), ale raczej o to, jak szybko te koszty w Polsce rosną (o 20,4 proc. w 5 lat), oraz jak duża ich część to podatki i parapodatki.

Wykres: Odsetek średnich i dużych firm w Polsce, które wskazały dany czynnik jako „silną” bądź „bardzo silną” barierę w rozwoju:

Źródło: Badanie przeprowadzone przez Millward Brown dla Grant Thornton International.

Inne istotne bariery to biurokracja (wskazywana przez 65 proc. firm), co może być skutkiem ostatniej dużej zmienności przepisów prawa, zwłaszcza podatkowego, a także ceny energii (64 proc.), co sugeruje, że przedsiębiorcom mocno utrudnia planowanie rozwoju perspektywa zbliżającego się skoku cen energii, po ich uwolnieniu z początkiem 2020 r.

Jak Polska wypadała w tym zestawieniu na tle wszystkich 33 państw? Choć nasza gospodarka w ostatnich latach rozwija się w bardzo szybkim tempie, średnio około 4 proc. rocznie, to pod względem barier Polska wyróżnia się niestety raczej negatywnie. Jeśli wyciągnąć średnią arytmetyczną ze wszystkich ośmiu badanych obszarów, okazuje się, że w Polsce aż 55 proc. średnich i dużych firm deklaruje, że bariery te „silnie” bądź „bardzo silnie” przeszkadzają im w rozwoju. To jeden z najwyższych odsetków ze wszystkich 33 przebadanych krajów – odczuwalność barier rozwojowych jest wyższa tylko w odległych nam kulturowo i gospodarczo Indiach, Tajlandii i RPA.

Choć mamy wysoki wzrost gospodarczy, to w biznesie nadal tkwi duży potencjał, by ten wzrost gospodarczy był jeszcze szybszy. Usunięcie przeszkód stojących przed polskimi firmami mogłoby w istotny sposób wesprzeć ich rozwój i efektywność. Potencjał rozwojowy wynikający z usuwania barier jest w Polsce znacznie większy, niż w krajach jak Finlandia, Szwecja czy Niemcy, gdzie przedsiębiorcy bardzo rzadko skarżą się na jakiekolwiek bariery – mówi Przemysław Polaczek, partner zarządzający w Grant Thornton.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane