Pojawią się nowe znaki drogowe

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych […]

Nowe regulacje UE dla transportu drogowego

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, które ma ujednolicić przepisy prawa w razie niemożności spełnienia wymagań przewidzianych przepisami prawa unijnego w związku z wystąpieniem COVID-19. Założenia […]