Odżywa żegluga na Kanale Gliwickim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje II etap projektu modernizacji śluz Kanału Gliwickiego – drogi wodnej łączącej rzekę Odrę z Gliwicami, stworzonej 80 lat temu z myślą o transporcie śródlądowym. […]