NIK: Rail Baltica budowana jest w sposób nieefektywny

Realizacja polskiego odcinka kolejowej magistrali Rail Baltica, mającej połączyć centralną Europę z Litwą, Łotwą i Estonią (w przyszłości także z Finlandią), jest opóźniona. Według Najwyższej Izby Kontroli powodem jest brak przygotowania spójnej i jednolitej koncepcji […]