Kuehne+Nagel przejął Salmosped

Firma Kuehne+Nagel zawarła wiążącą umowę nabycia 100% udziałów w norweskiej firmie Salmosped – spedytorze towarów łatwo psujących się, specjalizującym się w transporcie produktów z owoców […]