Kuehne+Nagel przejął Salmosped

Firma Kuehne+Nagel zawarła wiążącą umowę nabycia 100% udziałów w norweskiej firmie Salmosped – spedytorze towarów łatwo psujących się, specjalizującym się w transporcie produktów z owoców […]

Hillebrand dokonał nowego przejęcia

Hillebrand – operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze branży beverage, przejął większościowy pakiet udziałów VignoblExport, dostawcy usług logistycznych wyspecjalizowanego w obsłudze transportów niewielkich ilości alkoholi. VignoblExport […]