Przychody ID Logistics w Polsce wyniosły 1,5 mld zł

Magazyn, przy którym stoją ciężarówki
ID Logistics

Międzynarodowa grupa ID Logistics, specjalizująca się w logistyce kontraktowej, zaprezentowała wyniki za rok 2023. Grupa osiągnęła wzrost przychodów o 10,7 proc. do 2,74 mld euro i podstawowego dochodu operacyjnego o 16,3 proc. do 125,8 mln euro. Przychody firmy w Polsce wzrosły do 1,5 mld zł.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, podkreślił, że rok 2023 był dla firmy kolejnym, wyjątkowym rokiem, z dużym wzrostem wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. – Po pomyślnym zakończeniu integracji Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych w 2022 r., ID Logistics kontynuował inwestycje w roku 2023, przejmując Spedimex w Polsce. Kilka miesięcy później, ta operacja przyniosła nam korzyści biznesowe, gdy wspieraliśmy światowego lidera branży fashion w jego ekspansji w Wielkiej Brytanii. Grupa wygrała też kilka strategicznych kontraktów po obu stronach Atlantyku, co otwiera nam doskonałe perspektywy wzrostu w 2024 roku – powiedział Hémar.

W 2023 r. przychody Grupy ID Logistics wyniosły 2,74 mld euro i wzrosły o 10,7 proc. w porównaniu z 2022 r. Wynik ten uwzględnia przychody firmy Spedimex, przejętej w Polsce i konsolidowanej od 1 czerwca ub.r., oraz Kane Logistics, przejętej w USA i konsolidowanej od 1 kwietnia 2022 r. Po skorygowaniu o ten efekt i uwzględnieniu niekorzystnego wpływu kursów wymiany walut, wzrost przychodów w ujęciu like-for-like wyniósł 7,2 proc. wobec 2022 r.

W 2023 r. Grupa poprawiła rentowność operacyjną, odnotowując wzrost podstawowej EBIDTA o 16,6 proc. do 434,7 mln euro. Podstawowy dochód operacyjny zwiększył się o 16,3 proc. do 125,8 mln euro. Grupa kontynuowała ekspansję na rynkach międzynarodowych, osiągając marżę operacyjną na poziomie 4,7 proc., o 30 punktów bazowych więcej w porównaniu z 2022 r. We Francji, dzięki skutecznej korekcie kosztów, wpływ spowolnienia sprzedaży na marżę operacyjną został ograniczony do 4,2 proc. czyli poziomu zbliżonego do 2022 r. Ogólnie, w ubiegłym roku Grupa odnotowała wzrost marży operacyjnej do 4,6 proc..

W 2023 r. Grupa ID Logistics utrzymała szybkie tempo rozwoju na polskim rynku, o strategicznym dla niej znaczeniu, co przełożyło się na wzrost przychodów do blisko 1,5 mld zł. Przejęcie Spedimexu, a także otwarcie trzech nowych centrów dystrybucji dla branż: modowej, e-commerce i DIY, ponad dwukrotnie zwiększyło liczbę centrów dystrybucyjnych zarządzanych przez polski zespół, z 17 w 2022 r. do 39. W rezultacie łączna powierzchnia magazynowa wzrosła z 720 tys. mkw. do ponad 1 mln mkw. ID Logistics rozszerzył też sieć operacyjną, kilkukrotnie zwiększając liczbę regionalnych oddziałów transportowych z 3 do 15, co znacząco wzmacnia ofertę zintegrowanych rozwiązań transportowych, w tym FTL i LTL. Kluczowym elementem rozwoju ID Logistics na polskim rynku był wzrost zatrudnienia, w ciągu roku z 6 tys. do ponad 7 tys. pracowników.

Z uwagi na szybką redukcję zadłużenia od czasu akwizycji w 2022 r., Grupa ID Logistics rozważa potencjalne możliwości dalszego wzrostu zewnętrznego w Europie i USA.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane