CPK wybierze doradcę budowy Portu Solidarność

18 lipca odbyło się inauguracyjne spotkanie Komitetu Konsultacyjnego, powołanego przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) i spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Uczestnicy pierwszego spotkania zapoznali się na razie ze wstępną koncepcją […]