Bocznice kolejowe zostaną opodatkowane

Podatek od nieruchomości może być naliczany od nieużywanych bocznic kolejowych. Taka jest główna myśl zmiany przepisów w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zaproponowana przez Senat. Prezes UTK jest zdania, […]