Bocznice kolejowe zostaną opodatkowane

Alexas_Fotos, Pixabay

Podatek od nieruchomości może być naliczany od nieużywanych bocznic kolejowych. Taka jest główna myśl zmiany przepisów w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zaproponowana przez Senat. Prezes UTK jest zdania, że zwolnienie z podatku nie powinno prowadzić do nadużyć, kiedy korzystają z niego podmioty spoza branży kolejowej.

Tereny, na których funkcjonują urządzenia należące do infrastruktury kolejowej, są zwolnione z podatku od nieruchomości. Celem przygotowywanych teraz zmian legislacyjnych jest wyeliminowanie sytuacji, gdy jako bocznice kolejowe firmy zgłaszają znaczne grunty na których prowadzą działalność nie związaną z transportem szynowym. Ponieważ projekt trafił do Sejmu w ostatnich dniach listopada, sprawa znajduje się na wstępnym etapie. Nierealne jest, aby przepis wszedł, jak chcą jego autorzy, od 1 stycznia 2021 roku. Gdy jednak koncepcja zostanie przyjęta, firmy transportowo-logistyczne korzystające ze wspomnianego zwolnienia będą musiały płacić więcej podatków.

Doprecyzowanie przepisów

W uzasadnieniu projektu ustawy autorzy stwierdzili, że celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów określających zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w części dotyczącej zwolnienia od podatku gruntów kolejowych. Duże nieruchomości wykorzystywane do działalności gospodarczej, są zwalniane z podatku od nieruchomości jako tereny związane z infrastrukturą kolejową. Realnie zaś ten cel przeznacza się ich niewielkie fragmenty.

O opinię na temat zmian poprosiliśmy Urząd Transportu Kolejowego, którego prezes niedawno apelował o zwiększenie roli bocznic kolejowych. Dr Ignacy Góra, Prezes UTK stwierdził, że bocznice kolejowe odgrywają kluczową rolę w kolejowych przewozach rzeczy, dlatego ich funkcjonowanie i rozwój powinny być wspierane przez organy administracji publicznej. Za jedno z narzędzi takiego wsparcia uznał zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zdaniem Góry zwolnienie powinno być jednak przyznawane w taki sposób, aby korzystały z niego podmioty faktycznie wykorzystujące transport kolejowy. Przyczyniając się tym samym do zmniejszenia zatłoczenia na drogach, emisji gazów cieplarnianych i innych niekorzystnych skutków przewozów rzeczy. Inne części nieruchomości, takie jak np. place ładunkowe, powinny podlegać zwolnieniu z podatku od nieruchomości, jednak tylko pod warunkiem, gdy są dostępne dla przewoźników kolejowych. Jak dodał Prezes UTK, wszelkie modyfikacje funkcjonujących obecnie przepisów powinny uwzględniać interesy dwóch stron (właściciela nieruchomości oraz jednostki samorządu terytorialnego w której leży obiekt), tak aby obowiązujące regulacje nie stwarzały pola do nadużyć.

Ze zwolnienia korzysta PPL

Jedną z firm, która posiada znacznej długości bocznice kolejowe są P.P. “Porty Lotnicze” (PPL). W Warszawie na Okęciu wykorzystuje infrastrukturę kolejową w zakresie transportu paliwa lotniczego do Kolejowego Frontu Rozładunkowego (KFR) oraz transportu publicznego do dworca kolejowego przy Terminalu Lotniska Chopina (SKM). Uruchomiony niedawno KFR zlokalizowany jest w okolicach skrzyżowania ul. Poleczki i ul. Wirażowej. Stanowi nowe, bardziej wydajne rozwiązanie dostarczania podziemnych rurociągiem paliwa dla Lotniska Chopina. Po jego uruchomieniu stara bocznica kolejowa przy linii Warszawa-Radom została wyłączona z użytku i jest sukcesywnie likwidowana. – “Potwierdzamy, że PPL korzysta z możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem, ewentualne zmiany w zakresie zwolnień podatkowych w przyszłym roku zostaną także uwzględnione” – poinformował Piotr Rudzki, rzecznik prasowy PPL.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczące obiektów infrastruktury kolejowej, obowiązuje od wejścia w życie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Początkowo obejmowało ,,budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty”. Do 1 stycznia 2007 r. zwolnione od podatku były ,,budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane