Nowe regulacje UE dla transportu drogowego

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, które ma ujednolicić przepisy prawa w razie niemożności spełnienia wymagań przewidzianych przepisami prawa unijnego w związku z wystąpieniem COVID-19. Założenia projektu rozporządzenia dla sektora transportu […]