Ponad połowa małych firm chętnie korzysta z leasingu

Furgonetka na ulicy
Pixabay

Firmy korzystające z leasingu są zadowolone z tej formy finansowania i deklarują zamiar ponownego jej wykorzystania – wynika z badania „Małe firmy o leasingu 2024” zrealizowanego przez Centrum Badań Marketingowego INDICATOR na zlecenie Związku Polskiego Leasingu. Kolejny wniosek z badania – firmy chcą zawierać umowy na leasing przez internet.

Z najnowszej edycji dorocznego badania wynika, że 57% małych firm jest skłonnych polecić leasing jako wygodną formę finansowania. Najwyższe zaangażowanie w tej kategorii widoczne jest wśród firm, które właśnie korzystają lub korzystały wcześniej z tej formy finasowania – polecających jest tu odpowiednio 79% i 72%.

– Więcej niż połowa spośród przedstawicieli wszystkich małych firm w Polsce polecałaby leasing jako formę finansowania. Co więcej, firmy korzystające z leasingu są zadowolone z tej formy finansowania i raczej deklarują zamiar ponownego jej wykorzystania. Samoocena znajomości procedur leasingowych wśród przedsiębiorców jest raczej wysoka, ale warto zaznaczyć, że połowa przedsiębiorców opowiada się za cyfryzacją procedur leasingowych – mówi Wojciech Terlikowski, kierownik zespołu badawczego, CBM INDICATOR.

Leasing jest wybierany jako preferowana forma finansowania przede wszystkim dzięki korzystnej ofercie cenowej (84%), dostosowaniu oferty do branży (77%), szybkości podejmowania decyzji (wskutek zminimalizowania wymogów formalnych) (75%), otwartości na negocjacje (73%) oraz korzystnym rozwiązaniom podatkowym (73%). Wszystko to sprawia, że firmy właśnie korzystające z leasingu są zadowolone z tej formy finansowania (zdanie to podziela aż 83% badanych). Wiele z nich (41%) deklaruje zamiar jej ponownego wykorzystania w przyszłości.

Połowa (50%) przedsiębiorców opowiada się za cyfryzacją procedur leasingowych, przy czym zdaniem zdecydowanej większości zwolenników cyfryzacji (78-94%) zdalne powinny być wszystkie etapy procedur leasingowych – od wypełnienia wniosku (94%) aż do podpisania umowy (78% wskazań).

– Jest to kolejne już badanie, które wskazuje na duże oczekiwania naszych klientów dotyczące cyfryzacji – powiedziała Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu. – Głównym naszym problemem pozostaje wymóg tzw. mokrego podpisu – a wskutek tego: brak pełnej możliwości podpisania z klientem umowy zdalnie. Tym bardziej liczymy na niezbędne zmiany prawa w tym zakresie. Projekt ustawy deregulującej jest już po konsultacjach. Mamy nadzieję, że dalsze etapy jej procedowania przebiegną równie sprawnie. Tegoroczna edycja badania INDICATOR potwierdza też, że przedsiębiorcy korzystający z leasingu są zainteresowani tą formą finansowania również w przyszłości. Dla firm leasingowych zrzeszonych w ZPL stanowi to źródło ogromnej satysfakcji, ale równocześnie: zobowiązanie na przyszłość – dodała.

Jak wynika z raportu „Leasing na ścieżce transformacji. 30 lat napędzamy gospodarkę” przygotowanego na 30-lecie Związku Polskiego Leasingu, które obchodzone jest w tym roku, głównym odbiorcą usług leasingowych jest sektor MŚP. W 2023 roku stanowił 69 proc. wszystkich odbiorców, włączając w to mikroprzedsiębiorstwa.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane