Przegrana walka z Pakietem Mobilności

Parlament Europejski na sesji plenarnej 8 lipca 2020 r. przyjął bez poprawek teksty aktów prawnych UE rynkowej i socjalnej części Pakietu Mobilności. Tym samym fiaskiem zakończyły się starania Polski oraz […]

DB Schenker zmienia korporacyjny wizerunek

Przedsiębiorstwo logistyczne zmienia wykorzystywane w wizerunku kolory oraz wprowadza nowe zdjęcia – zamiast obrazów ze statkami czy ciężarówkami będą autentyczne fotografie pracowników. Nie zmieni się za to logotyp, ale będzie […]

Surowsze kary w niemieckim kodeksie drogowym

Od 28 kwietnia w Niemczech obowiązuje nowelizacja Kodeksu drogowego (StVO), której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Zmianie uległa również wysokość kar pieniężnych nakładanych za wykroczenia drogowe. Najważniejsze zmiany wskazuje […]