Lotniska mogą otrzymać unijne dofinansowanie

Samolot na lotnisku
Pixabay

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło nabór konkurencyjny w ramach FEnIKS 2021-2027 dla portów regionalnych i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na infrastrukturę lotniczą w TEN-T.

Nabór konkurencyjny odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla portów regionalnych i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na infrastrukturę lotniczą w TEN-T.

Wnioski, jakie mogę otrzymać dofinansowanie dotyczą projektów realizowanych w Priorytecie IV Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności dla działania 04.03 Infrastruktura lotnicza w TEN-T. W ramach naboru wspierane będą inwestycje polegające na:

  • zakupie urządzeń i systemów do kontroli, osób, bagażu, ładunków i poczty;
  • budowie obiektów oraz zakupie sprzętu bezpośrednio służących do poprawy bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych w strefie operacyjnej lotniska;
  • dostosowaniu i modernizacji infrastruktury oraz zakupie sprzętu dla zapewnienia ochrony w obszarze obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego;
  • rozbudowie i modernizacji systemów służących zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego;
  • ochronie środowiska lub ograniczeniu negatywnego oddziaływania portów lotniczych na środowisko naturalne;
  • budowie obiektów infrastruktury komunikacji, nawigacji i dozorowania, rozbudowie oraz modernizacji systemów zarządzania ruchem lotniczym (wynikających z SESAR).

Fundusze trafią do regionalnych portów lotniczych wchodzące w skład transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Wartość dofinansowania przeznaczona na nabór wynosi 125 mln zł. Wnioski można składać w CUPT w okresie od 3 stycznia do 29 lutego 2024 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane