KE zgadza się na dotację dla terminalu w Woli Baranowskiej

Adam Brzozowski

Komisja Europejska nie zgłosiła zastrzeżeń w sprawie pomocy publicznej w wysokości 6 mln euro, które pomogą w przebudowie terminalu przeładunkowego firmy Treeden Group w Woli Baranowskiej. Według Komisji dotacja pomoże w przeniesieniu transportu z drogowego na kolejowy, co rozładuje zatory i będzie korzystne dla środowiska.

Pomoc ma formę bezpośredniej dotacji w wysokości 6 mln euro (27 mln zł) dla firmy logistycznej Treeden Group oraz dla Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Pomoc przyczyni się do obniżenia kosztów budowy terminalu przeładunkowego i jego wyposażenia na stacji Wola Baranowska w Polsce, wzdłuż Linii Hutniczej Szerokotorowej (linia nr 65) na Ukrainę. Terminal pozwoli przeładowywać towary między różnymi rodzajami transportu oraz magazynowanie materiałów masowych i kontenerów.

KE oceniła wsparcie zgodnie z przepisami UE dotyczących pomocy państwowej. Komisja wzięła pod uwagę nieoptymalną sytuację województwa podkarpackiego w odniesieniu do transportu intermodalnego oraz wyjątkowy w Europie charakter toru szerokotorowego 65 jako ważnej linii przeładunkowej łączącej Polskę z granicą ukraińską.

Komisja stwierdziła, że środek pomocy promuje zmianę transportu towarowego – z drogowego na kolejowy. Środek jest również korzystny dla środowiska i mobilności, ponieważ wspiera transport kolejowy, który jest mniej szkodliwy niż transport drogowy, a jednocześnie zmniejsza zatory.

KE uznała w szczególności, że środek wsparcia jest konieczny, ponieważ w przeciwnym razie operatorzy rynku nie mieliby wystarczających zachęt do przeprowadzania inwestycji w taką infrastrukturę. Na tej podstawie Komisja doszła do wniosku, że środek pomocy indywidualnej jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwowej, w szczególności z art. 93 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącym koordynacji transportu.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane