Kuehne + Nagel: lepsze wyniki pomimo słabszego popytu

Kuehne + Nagel

W minionym roku obrachunkowym (2019) Grupa Kuehne + Nagel odnotowała znaczną poprawę wyników finansowych. W porównaniu z rokiem poprzednim zarówno obrót netto, jak i zysk brutto wzrosły odpowiednio o 1,5% do 21,1 miliarda CHF oraz o 3,5% do 8,0 miliarda CHF.

Zysk EBIT wzrósł o 7,5% do 1,1 miliarda CHF, przekraczając tym samym po raz pierwszy wartość miliarda CHF. Zysk w tym roku wzrósł o 3,6% do 800 mln CHF.

– Mimo wahań koniunkturalnych w gospodarce rynkowej, obrana przez nas strategia rozwoju przynosi oczekiwane rezultaty. Nasze podejście do obsługi klienta, efektywności kosztowej, digitalizacji i systemów operacyjnych, szczególnie w ramach transportu morskiego i drogowego, torują drogę do sukcesu. Udało nam się utrzymać stabilną sytuację finansową w podatnej na wahania branży lotniczej. Restrukturyzacja w dziale logistyki kontraktowej doprowadziła do znacznej poprawy wyników – powiedział dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International.

Spedycja morska

W 2019 roku Kuehne + Nagel nadal wzmacniało swoją pozycję na rynku transportu morskiego. Obrót netto wzrósł o 4,6% do 7,5 mld CHF, a zysk brutto o 3,8% do 1,5 mld CHF. Mimo panującej stagnacji, dywizja morska ponownie osiągnęła wzrost. Podsumowując, firma wysłała 4,9 mln TEU – to o 171 tys. TEU więcej niż w poprzednim roku (wzrost o 3,6 proc).

EBIT wzrósł o 9,1% do 456 mln CHF w porównaniu z rokiem poprzednim. W ramach spedycji morskiej stosunek wskaźnika EBIT do zysku brutto wzrósł do 29,6%, co jest – według K&N – jednym z najlepszych wyników w branży.

Spedycja lotnicza

Wyraźny spadek popytu w roku obrotowym 2019, szczególnie w kluczowych branżach europejskich i w sektorze towarów łatwopsujących się, spowodował spadek obrotów netto do 4,7 miliarda CHF. Wolumen lotniczy w Kuehne + Nagel spadł o 5,7% w porównaniu z rokiem poprzednim do 1,6 mln t.

Dzięki konsekwentnemu rozszerzaniu oferty usług, koncentracji na rozwiązaniach cyfrowych, optymalizacji struktury kosztów i udanej integracji Quick International Courier, dywizja lotnicza Kuehne + Nagel okazała się odporna na to trudne środowisko biznesowe. Zysk brutto wzrósł o 9,6% do 1,3 miliarda CHF. Zysk EBIT w porównaniu z rokiem poprzednim spadł o 329 milionów CHF.

Spedycja drogowa

W poprzedzającym roku obrachunkowym obroty transportu drogowego wzrosły o 1,7%, czyli o 3,6 miliarda CHF. Zysk brutto wzrósł o 3,0% do 1,1 miliarda CHF. Kuehne + Nagel, biorąc pod uwagę ogólne osłabienie gospodarcze, powiększyło swój udział w rynku.

Dywizja drogowa Kuehne + Nagel, wraz z przejęciem Jöbstl oraz wydzielonej części działalności firmy Rotra, została włączona do europejskiej sieci drogowej. Prowadzone operacje z dużymi przedsiębiorstwami nadal napędzały wzrost w Ameryce Północnej, podczas gdy działalność intermodalna osłabła z powodu spadających cen ropy. Firma rozszerzyła swoją obecność w Azji Południowo-Wschodniej, wprowadzając nową cyfrową platformę on-line do rezerwacji transportu drogowego. Zysk EBIT poprawił się o 2,6% do 78 mln CHF.

Logistyka kontraktowa

W logistyce kontraktowej w 2019 roku obroty netto wzrosły o 2,8% w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosły 5,4 miliarda CHF. Restrukturyzacja portfolio produktów i klientów przyniosła oczekiwane rezultaty. Portfel nieruchomości został poddany przeglądowi i odpowiednio dostosowany. Wzrost w zakresie wydajności i lepsza jakość oferowanych usług doprowadziły do ​​trwałej poprawy wyników.

W ubiegłym roku Kuehne + Nagel otworzyło nowe centra dystrybucji w Belgii, w Niemczech i w Luksemburgu. Dywizja logistyki kontraktowej koncentrowała się więc na wzroście w branży farmaceutycznej i zdrowotnej oraz w obszarze e-commerce. Restrukturyzacja i większa wydajność wygenerowały zysk EBIT w wysokości 198 milionów CHF.

Regionalne wyniki finansowe

W 2019 r. region EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) przyniósł 12,8 mld CHF (60,8% całości) obrotów netto i 561 mln CHF (52,9%) zysku EBIT Grupy. Region Azji i Pacyfiku odnotował obrót netto w wysokości 2,5 mld CHF (11,7%) i przyniósł 273 mln CHF (25,7%) EBIT. Region Ameryki osiągnął obrót netto w wysokości 5,8 miliarda CHF (27,5%) i EBIT w wysokości 227 milionów CHF (21,4%).

Azja na topie

W ostatnich latach grupa Kuehne + Nagel odniosła znaczący sukces w regionie Azji i Pacyfiku. Pomimo obecnych trudności ekonomicznych powodowanych koronawirusem, Azja pozostanie głównym motorem globalnego rozwoju gospodarczego. W 2019 r. firma, poprzez koncentracje na wewnętrznym i zewnętrznym rozwoju organizacji, konsekwentnie stwarzała dobre warunki pod przyspieszony rozwój całej swojej sieci w Azji.

Dywidendy

Wspierając strategię wzrostu w Azji i wymaganą przez nią zwiększoną płynność, Rada Nadzorcza proponuje dywidendę na akcję w wysokości 4,00 CHF do czasu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaplanowanego na dzień 5 maja 2020 r.

Zrównoważony rozwój

Grupa Kuehne + Nagel uruchomiła we wrześniu ubiegłego roku program środowiskowy Net Zero Carbon. Od 2020 r. firma kompensuje własną emisję CO2, między innymi poprzez inwestycje w projekty ponownego zalesiania. Projekty te posiadają wymagane certyfikaty dotyczące równoważenia emisji dwutlenku węgla. Ponadto plan firmy zakłada, że wszystkie przesyłki realizowane przez podwykonawców Kuehne + Nagel, tj. przez linie lotnicze, linie żeglugowe i firmy przewozowe będą neutralne węglowo do 2030 roku. Program Net Zero Carbon obejmuje trzy obszary działania: widoczność, redukcję i kompensację emisji CO2.

– Po raz szósty z rzędu firma Kuehne + Nagel znacznie poprawiła swoje wyniki. W tym roku Kuehne + Nagel świętuje 130 lat od założenia. W ciągu tej długiej historii i dzięki wysiłkom wielu osób, firma stała się prawdziwie globalnym dostawcą usług logistycznych. Pomijając sytuację związaną z koronawirusem, zarząd ze spokojem patrzy w przyszłość zarówno na 2020 rok gospodarczy, jak i na kolejne lata. W przyszłości będziemy koncentrować się szczególnie na rozwoju w regionie Azji i Pacyfiku – komentuje dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane