Kuehne+Nagel chce dystrybuować szczepionki na COVID-19

Kuehne+Nagel

Grupa Kuehne+Nagel przedstawiła wyniki finansowe oraz plany na przyszłość. W trzecim kwartale 2020 roku, po pierwszym półroczu trwania pandemii koronawirusa, grupa zanotowała zysk. Po uwzględnieniu różnic w kursach walut kursowych, firma znacząco poprawiła efektywność operacyjną.

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku, obrót netto wyniósł 14,8 mld CHF, a EBIT 790 mln CHF. W tym czasie wahania kursów walut miały istotny negatywny wpływ zarówno na obroty netto (-5,7%), jak i EBIT (-5,9%). Wolne przepływy pieniężne w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy wzrosły o 31,4%.

Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne+Nagel International AG, powiedział: „Dzięki zaangażowaniu i motywacji naszych pracowników, jesteśmy gotowi do dalszego rozwoju i wspierania naszych klientów, zwłaszcza tych działających w sektorach farmacji i opieki medycznej oraz e-commerce. Mimo że nadal najbliższe miesiące pozostają niepewne, jesteśmy dobrze przygotowani”.

Firma Kuehne+Nagel jest przygotowana do dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19, zestawów testowych i innych materiałów wspierających walkę z pandemią. Podstawę dystrybucyjną stanowi multimodalna sieć dostosowana do obsługi branży farmaceutycznej i medycznej, zawierająca ponad 230 certyfikowanych oddziałów na całym świecie. Pierwsze kontrakty związane z produkcją szczepionki przeciw COVID-19 zostały podpisane przez dywizję logistyki kontraktowej. Rozpoczęcie dystrybucji szczepionki za pośrednictwem transportu lotniczego i drogowego ma rozpocząć się w 2021 roku (pod warunkiem zatwierdzenia produktu). Obecnie szacuje się, że na całym świecie może być potrzebnych od 11 do 15 mld dawek szczepionek.

Logistyka morska

W trzecim kwartale 2020 roku wyniki dywizji morskiej odzwierciedlały pozytywne odwrócenie trendu z pierwszej połowy roku. Poprawa spowodowana jest zwiększonym popytem na usługi morskie klientów z sektora MŚP oraz wzrostem importu z Azji do Europy i Ameryki Północnej.

W trzecim kwartale 2020 wolumen przetransportowanych kontenerów wzrósł o 10,4% do 1,2 mln TEU w porównaniu do drugiego kwartału. Obrót netto jednostki wyniósł prawie 1,8 miliarda CHF, a EBIT poprawił się o 12,3% rok do roku – do 137 milionów CHF. Współczynnik konwersji osiągnął 36,2%.

Optymalizacja procesów w lokalnych i centralnych punktach obsługi klienta oraz efektywne zarządzanie kosztami wspierają przyszłą ekspansję rynkową Kuehne+Nagel.

Logistyka lotnicza

Poprawa warunków rynkowych w trzecim kwartale 2020 r., w tym w sektorze automotive i towarów łatwo psujących się, doprowadziła do większego niż zwykle sezonowego wzrostu wolumenów w logistyce lotniczej w porównaniu z drugim kwartałem.

Wolumen przewozów lotniczych w trzecim kwartale osiągnął wartość 354 000 ton i był o 12,8% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Obroty netto wzrosły o 8,7% do 1,2 mld CHF, a EBIT o 89,9% do 169 mln CHF. Obejmuje to jednorazowy wpływ pieniężny w wysokości 63 mln CHF netto w związku z wcześniejszym rozliczeniem warunkowej zapłaty przejęcia z 2018 roku.

We wrześniu 2020 roku dywizja lotnicza otworzyła nowe centra farmaceutyczne w Brukseli i Johannesburgu z bezpośrednim dostępem z płyt lotniskowych do asfaltowych dróg publicznych. Przyspieszona obsługa towarów i gwarancja integralności produktu zapewni klientom wartość dodaną, szczególnie w przypadku dystrybucji szczepionek wrażliwych na temperaturę.

Logistyka drogowa

W trzecim kwartale 2020 roku firma zanotowała znaczny wzrost przesyłek drogowych w stosunku do poprzedniego kwartału. Popyt na krajowe usługi w krajach europejskich osiągnął poziom sprzed kryzysu. W Ameryce Północnej popyt na wszystkie segmenty produktów, z wyjątkiem produktów farmaceutycznych i medycznych oraz e-commerce, pozostał znacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku; od września notujemy pierwsze ożywienie na rynku.

Obrót netto dywizji drogowej w trzecim kwartale oraz EBIT spadły analogicznie o 796 mln CHF i o 12 mln CHF. Utrzymujący się bardzo słaby popyt na logistykę targów i eventów miał istotny negatywny wpływ na wynik.

Kuehne+Nagel wraz ze swoimi klientami przygotowuje się do nowych warunków odpraw celnych między Wielką Brytanią i Unią Europejską za pośrednictwem rozwiązania cyfrowego.

Logistyka kontraktowa

Wzrost udziału w obsłudze branży farmaceutycznej i medycznej oraz w realizacji zamówień e-commerce, a także rygorystyczne zarządzanie kosztami doprowadziły do ​​znacznej poprawy wyników finansowych dywizji kontraktowej w trzecim kwartale 2020 roku w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Obrót netto w Q3 wyniósł 1,2 miliarda CHF, a EBIT 53 miliony CHF. EBIT, skorygowany o dochody nadzwyczajne w trzecim kwartale 2019 i 2020 ze sprzedaży nieruchomości w wysokości odpowiednio 21 mln CHF i 4 mln CHF, wzrósł o 44%.

Dywizja logistyki kontraktowej nadal rozwija się w ramach realizacji zamówień dla e-commerce. Sektor ten jest motorem znacznej części nowych zysków. Przykładowo, Kuehne+Nagel Szwecja będzie obsługiwało nowe centrum dystrybucyjne dla firmy Amazon.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane