MLP Group planuje podwoić przychody na polskim rynku

MLP Group

Firma deweloperska MLP Group przedstawiła strategiczne cele do zrealizowania do 2024 roku. Do głównych celów należy zwiększenie przychodów z najmu z poziomu 33 mln euro obecnie do 85 mln euro w 2024 r. Tylko na rynku polskim obroty przedsiębiorstwa mają wzrosnąć z 32 do 55 mln euro (258 mln zł).

Zgodnie z planem nastąpi podwojenie wartości kapitałów własnych, czyli aktywów netto (NAV) z poziomu 387 mln euro w 2021 r. do 823 mln euro na koniec 2024 roku. Znaczący wzrost NAV zakładany jest na 2022 r. i związany będzie głównie z rozwojem projektów na rynku niemieckim oraz austriackim, które zostały już w pełni zabezpieczone.

Zarząd MLP Group zakłada jednocześnie wzrost organiczny wynoszący około 35% rocznie. Planowane jest zwiększenie przychodów z najmu z poziomu 33 mln euro w 2021 r. do 85 mln euro w 2024 r. W ramach Grupy wzrost skali działania zapewnić powinien rozwój na rynku niemieckim i austriackim, które w 2024 r. mają generować już 25 mln euro przychodów. Z kolei przychody na rynku polskim wzrosną do tego czasu do 55 mln europ z 32 mln euro obecnie.

Pierwsze przychody w Belgii i Niderlandach

W 2024 r. spodziewane jest już osiągnięcie pierwszych przychodów na rynkach krajów Beneluksu, które traktowane są przez MLP Group jako kolejne kierunki ekspansji na terenie Europy Zachodniej. Natomiast na rynku rumuńskim celem jest stabilny wzrost obrotów z poziomu 1 mln euro w 2021 r. do 3 mln euro w perspektywie kolejnych trzech lat. Wzrost przychodów z tytułu najmu będzie wynikał z zawierania nowych umów najmu, wzrostu czynszu przy przedłużania obecnych umów oraz utrzymania wskaźnika retencji na poziomie 99%.

Zarząd MLP Group celuje w potrojenie wartości EBITDA bez uwzględnienia rewaluacji do poziomu ok. 67 mln euro w 2024 roku. W 2021 r. wartość zysku operacyjnego razem z amortyzacją ma wynieść 22 mln euro, w 2022 r. ma sięgnąć 31 mln euro, a w 2023 r – 48 mln euro.

Aby zrealizować strategiczne cele MLP Group będzie inwestować rocznie w CAPEX w przedziale 150 mln -250 mln euro. Inwestycje będą obejmowały zakup gruntów oraz wydatki na budowę. CAPEX będzie finansowany z kredytów bankowych, długu korporacyjnego oraz emisji ok. 2,6 mln nowych akcji (planowana emisja w 2022 roku). MLP Group będzie kontynuować swoją obecną strategię „buduj i trzymaj”, utrzymując wskaźnik loan to value (LTV) poniżej 50%.

Więcej instalacji fotowoltaicznych

MLP Group zamierza rozwijać działalność dbając szczególnie o ochronę środowiska. Planowane jest posiadanie obiektów klasy A oraz silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój. W ramach portfela 80% inwestycji ma uzyskać certyfikat BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good, a na rynku niemieckim i austriackim certyfikat DGNB Gold lub Platinum. Celem jest również osiągnięcie zerowej emisji CO2 w ciągu 2-3 lat.

MLP Group zakłada rozwój farm fotowoltaicznych powstających na dachach posiadanych obiektów. Do końca 2022 r. łączna moc instalacji w ramach 11 centrów logistycznych zlokalizowanych w Polsce ma wynieść 6,3 MW. Panele fotowoltaiczne zajmą około 100 tys. m2 powierzchni. Jednocześnie instalacje zostaną zamontowane w nowych parkach na terenie Niemiec i Austrii: MLP Business Park Berlin, MLP Unna, MLP Business Park Vienna. W 2023 r. łączna uzyskiwana moc wzrośnie do 8 MW. Z kolei w 2024 r. zakładany jest montaż kolejnych instalacji o łącznej mocy 5 MW, z czego 3 MW przypadnie na Polskę, a 2 MW na Niemcy. Wartość wpływów z produkcji zielonej energii szacowana jest wówczas na ponad 2,6 mln euro rocznie.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane