Nowy etap przebudowy terminalu SPEDCONT w Łodzi

SPEDCONT

SPEDCONT od kilku lat inwestuje w rozbudowę i modernizację terminalu w Łodzi. Aktualnie sółka z grupy PEKAES rozpoczyna przebudowę kolejnej suwnicy bramowej. Dzięki inwestycji dwukrotnie wzrośnie prędkość pracy obu suwnic, a tym samym o co najmniej 25 procent zwiększą się możliwości przeładunkowe terminalu.

W ostatnich latach SPEDCONT inwestuje w infrastrukturę Terminala Kontenerowego SPEDCONT w Łodzi, jednego z największych tego typu obiektów w Polsce. Operator powiększył znacząco powierzchnię terminalową, jak i zadbał o nowe wyposażenie całego obiektu. Spółka zakupiła m.in. naczepy kontenerowe, suwnicę, a także wdrożyła nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania spedycją i placem składowym. Obecnie SPEDCONT przystąpił do kolejnego etapu prac, które mają przyczynić się do zwiększenia potencjału operacyjnego spółki.

– W czerwcu zakończyliśmy modernizację pierwszej suwnicy bramowej, którą już oddaliśmy do użytku naszych klientów. Obecnie przebudowujemy kolejną suwnicę, a prace w tym zakresie planujemy zakończyć w sierpniu tego roku. Co ważne, dzięki modernizacji niemal dwukrotnie wzrośnie prędkość pracy obu suwnic, tym samym o co najmniej 25 procent zwiększą się nasze możliwości przeładunkowe – mówi Marcin Dobruchowski, prezes SPEDCONT.

Modernizacja suwnic oraz przebudowa nawierzchni placu są elementami Projektu „Przebudowa Terminala Kontenerowego Łódź – Olechów” dofinansowanego ze środków unijnych. Projekt współfinansowany jest przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach działania 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych objęty Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

SPEDCONT świadczy usługi intermodalne, w tym dostawy kontenerów z portów do terminali lub na bocznicę klienta, pełną obsługę przeładunkową, dowóz samochodowy kontenerów z terminalu, przewozy magistralą transsyberyjską, przewozy bocznicowe, usługi celne i logistyczne.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane