Poczta Polska ma nową strategię. Logistyczna rewolucja

Poczta Polska

Narodowy operator pocztowy doskonale wie, że listy przeszły do lamusa, dlatego zamierza zmienić się w operatora cyfrowego, który będzie obsługiwał e-doręczenia. Firma ma poza tym ambicję zawojowania rynku przesyłek kurierskich (chce być numerem „1”), a do tego wejdzie w nowe usługi logistyczne jak lotnicze cargo i przewozy oceaniczne! W planach jest też wybudowanie sześciu nowych sortowni, z których pierwsza powstanie w Warszawie.

W najbliższych latach Poczta Polska skoncentruje się na rozwoju takich usług jak przesyłki kurierskie (rynek KEP – kurier, ekspres, paczka), związane z dynamicznie rosnącym rynkiem e-commerce, usługi i produkty cyfrowe oraz szeroko rozumiana logistyka. – Nowa strategia Narodowego Operatora Pocztowego, będąca odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, wytycza kierunek, który Poczta powinna obrać, aby stać się liderem rynku KEP. Rynku, który w związku z epidemią koronawirusa i przyspieszeniem rozwoju e-commerce niezwykle się rozwinął – mówi Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Z kolei Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej, chce, aby Poczta stała się nowoczesna, bezpieczna i szybka. – Opracowaliśmy strategię, która nie tylko wyznacza kierunki zmian, ale także pokazuje konkretne inicjatywy umożliwiające realizację ambitnych celów – stwierdza prezes.

E-substytucja i spadek tradycyjnej korespondencji na rzecz cyfrowej od lat są jednym z wyzwań operatorów pocztowych na całym świecie. Pandemia przyspieszyła ten trend, a w ubiegłym roku Parlament przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych. W 2021 roku pierwsze urzędowe e-listy będą wysyłane od 1 października. Poczta Polska stanie się operatorem cyfrowym i będzie odpowiedzialna za obsługę e-korespondencji. Wdroży także korespondencję hybrydową (automatyczny wydruk i kopertowanie listów wysyłanych elektronicznie), czyli opcję skierowaną do obywateli preferujących otrzymywanie korespondencji w formie papierowej.

Powstaną: software house i SOC
– Coraz więcej Polaków chce korzystać z cyfrowych udogodnień, a naszym zadaniem jest wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. E-doręczenia to nowa era funkcjonowania administracji i Poczty Polskiej. To rewolucja w doręczeniach – stwierdził minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Choć obywatele już w tej chwili mogą wysyłać pisma drogą elektroniczną do każdego urzędu w Polsce, to podstawową rolą systemu doręczeń elektronicznych jest zastąpienie tradycyjnych przesyłek rejestrowanych, czyli listów poleconych. Osobom, które będą chciały korzystać z tradycyjnej, papierowej korespondencji, pozostawiamy oczywiście taką możliwość. Ale te osoby, które chcą ułatwiać sobie życie, będą mogły skorzystać z e-doręczeń – dodał.

Poczta rozpoczęła już działania, aby utworzyć pocztowy software house. Integracja kompetencji IT jest niezbędna do zapewnienia rozwoju cyfrowego, nie tylko dla e-doręczeń, ale także kilku strategicznych inicjatyw. Spółka IT w grupie Poczty Polskiej będzie odpowiedzialna za wytworzenie i rozwój oprogramowania wspierającego kluczowe procesy sprzedażowe i logistyczne. Wśród zaplanowanych inicjatyw są też innowacje w zakresie śledzenia przesyłek, rozwój usług opartych na profilu zaufanym oraz identyfikacji cyfrowej. Cyfrowa rewolucja będzie wymagać jeszcze większego zaangażowania w działania na rzecz cyberbezpieczeństwa. Planowane jest utworzenie SOC (Security Operations Center) dla całej Grupy PP.

W tym roku Poczta wprowadzi nowy format usług kurierskich Pocztex. Klienci otrzymają uproszczoną, znacznie bardziej dopasowaną do ich potrzeb ofertę, w nowym standardzie. Działania w zakresie nowego Pocztexu już się rozpoczęły. Pocztowcy intensywnie pracują nad logistyką, aby wszystkie przesyłki kurierskie doręczać zgodnie z oczekiwaniami sklepów internetowych i ich klientów (D+1) już następnego dnia, a więc w standardzie, który obecnie zapewnia usługa Pocztex Ekspres 24.

Własna platforma do handlu i 2000 automatów
Strategia zakłada także: rozwijanie przewag konkurencyjnych związanych z multikanałowością obsługi klientów, budowanie preferencyjnych relacji z kluczowymi graczami rynku eCommerce (np. platformy zakupowe) oraz uruchomienie własnej platformy e-commerce. Zgodnie z decyzją podjętą w ubiegłym roku, w 2021 Poczta będzie dysponowała dodatkowymi 500 automatami paczkowymi, a w roku 2022 ich liczba wzrośnie do 2 000.  Zwiększy się także liczba posiadanej już sieci punktów odbioru z obecnych 13 400 do 20 000.

Trwa automatyzacja Poczty. Liczba sorterów paczkowych ma się podwoić. W spółce trwają przygotowania dokumentacji projektowej, niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy trzech sorterów. Zakupy ruszą w drugim kwartale 2021. Nowoczesne maszyny sortujące będą efektywniej obsługiwały paczki w sortowni we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą.

Operator Pocztowy planuje dalszy rozwój usług logistycznych. Do obecnie realizowanych przesyłek paletowych krajowych i międzynarodowych dołączą przewozy całopojazdowe, cargo lotnicze i oceaniczne. Rosnąca liczba obsługiwanych paczek i przesyłek paletowych wymaga także nowych powierzchni hal. Jedna z pierwszych, nowych sortowni powstanie w Warszawie. Zostanie ona wyposażona w nowo zakupioną, czwartą maszynę sortującą. Budowę kolejnych sortowni zaplanowano w: Łodzi, Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku i Rzeszowie.

Poczta Polska będzie poszukiwać także nowych rozwiązań i technologii, które zautomatyzują procesy oraz pozytywnie wpłyną na jakość usług dla klientów. Planowane są prace m.in. nad usprawnieniem obsługi klienta w formie autonomicznej placówki, wykorzystania robotów w procesach logistycznych oraz dronów doręczających przesyłki.

Magazyn energii do e-samochodów
Poczucie społecznej odpowiedzialności jest wpisane w DNA Poczty Polskiej. Rozwojowi usług będzie towarzyszyć idea zrównoważonego rozwoju i dbałość o ekologię. Istotne inicjatywy w tym obszarze dotyczą m.in. rozwoju floty elektrycznych samochodów oraz stacji ich ładowania. W planach jest budowa magazynu energii i jego podłączenie do instalacji fotowoltaicznej, co pozwoli na ładowanie i późniejsze przekazywanie magazynowej energii samochodom elektrycznym Poczty Polskiej. Połączenie systemu elektrycznego (fotowoltaika i stacje ładowania) z systemem transportowym Spółki mogą stanowić innowację procesową i technologiczną. Celem jest zmniejszenie emisji CO2 przez flotę i infrastrukturę i niższe koszty funkcjonowania firmy.

– Rozwój zeroemisyjnego systemu energetycznego to jeden z filarów Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r., dlatego tym bardziej cieszy mnie fakt, że Poczta Polska stawia na modernizację pocztowej infrastruktury i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie. To ważne, aby polskie firmy wprowadzały nowoczesne rozwiązania, które przyniosą nie tylko korzyści dla środowiska, ale przede wszystkim dla przedsiębiorstwa – wskazał wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Realizacja planów Poczty Polskiej będzie wymagała pozyskiwania środków na badania, rozwój, inwestycje proekologiczne, a także kooperacji z wieloma instytucjami, m.in. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i NCBR. Rozbudowa sieci logistycznej odbędzie się przy współpracy m.in. z Centralnym Portem Komunikacyjnym, zaś szanse rozwoju usług finansowo-ubezpieczeniowych mogą się wiązać ze ściślejszą współpracą z innymi spółkami Skarbu Państwa.

Inwestycje za 1,2 mld zł
Planowane wydatki na inwestycje, przede wszystkim na logistykę i cyfryzację, to kwota 1,2 mld złotych w ciągu 3 lat. Finansowanie inwestycji w dużej mierze będzie uzależnione od sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią, Poczta Polska planuje część wydatków sfinansować ze środków własnych, ale istotne będzie także pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych.

– Pandemia pokazała, jak bardzo nowoczesna Poczta jest potrzebna społeczeństwu i instytucjom Państwa, ale jednocześnie przyspieszyła trendy cyfryzacji usług i rozwój e-commerce. Nasza nowa strategia na lata 2021-2023 jest odpowiedzią na te wyzwania. Planujemy intensyfikację inicjatyw cyfrowych, aby stać się Narodowym Operatorem Cyfrowym. Niezwykle ważne jest też pełne wykorzystanie szans i potencjału, jaki ma największa spółka infrastrukturalna i logistyczna w kraju. Będziemy także, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, zmniejszać emisję CO2 i wprowadzać innowacyjne rozwiązania cyfrowe oraz logistyczne. Niezbędny będzie rozwój nowych kompetencji pracowników i wzrost efektywności działania Spółki – podsumowuje prezes Poczty Polskiej.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane