Poczta Polska wydała 220 mln zł na modernizację sortowni

Poczta Polska

Jedną z najważniejszych inicjatyw strategicznych Poczty Polskiej jest Architektura Sieci Logistycznej (ASL). Realizacja tego projektu ma umożliwić płynną transformację obecnej sieci, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której dominować będą przesyłki KEP (kurierskie, ekspresowe, paczkowe) i e-commerce.

Poczta Polska informuje, że modernizacja i budowa centrów logistycznych oraz ich umaszynowienie zapewni firmie efektywną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce. Trzy nowoczesne sortery paczkowe zostaną uruchomione jeszcze w tym roku w zmodernizowanych sortowniach. – Perspektywiczny rynek usług paczkowych, zdominowany przez zagraniczne korporacje z wielkim kapitałem, nie należy do łatwych. Nie zamierzamy jednak składać broni i realizujemy wiele inwestycji, które skutecznie zwiększą naszą konkurencyjność, a w efekcie – zapewnią nowych, zadowolonych klientów. Zgodnie z obraną strategią inwestujemy w modernizację obiektów logistycznych i parku maszynowego – mówi Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej. – Testujemy również wiele nowych technologii. Wszystkie te działania służyć mają sprawnej i szybkiej obsłudze rosnącego wolumenu przesyłek  – dodaje.

Dotychczas spółka zrealizowała szereg działań w trzech obiektach logistycznych we Wrocławiu, Lublinie oraz Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Wartość inwestycji w tych trzech sortowniach sięga 220 mln zł. Jest to największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych od początku historii spółki.

W hali logistycznej we Wrocławiu zakończono prace adaptacyjne, dzięki czemu obiekt zyskał dodatkowe 1500 m2 powierzchni. Zostały również sfinalizowane prace w zakresie posadowienia nowego sortera, umożliwiającego automatyczne opracowywanie przesyłek pocztowych. Uroczyste uruchomienie sortera odbędzie się 23 maja 2023 r. W głównym budynku lubelskiej sortowni, o powierzchni ponad 17,4 tys. m2, zakończono zadania adaptacyjne hali operacyjnej. Ponadto sfinalizowano budowę nowych pomieszczeń biurowych, 15 nowych bram, w tym 14 kurierskich oraz przebudowanie placu manewrowego. Obecnie trwają prace związane z montażem sortera. Planowane zakończenie jego montażu to trzeci kwartał br. Zakres adaptacji sortowni Lisi Ogon to przebudowa głównej hali logistycznej, która umożliwi montaż sortera przesyłek paczkowych. Dodatkowo powstaną dwa budynki: magazynowo-ekspedycyjny oraz biurowy, bezpośrednio połączone z istniejącą halą. Równocześnie z prowadzonymi pracami adaptacyjnymi trwa montaż sortera do automatycznego rozdziału paczek. Planowane zakończenie montażu sortera to trzeci kwartał br.

Instalowane w obiektach sortery pozwolą na automatyczny odczyt nie tylko zestandaryzowanych etykiet adresowych, ale także przesyłek międzynarodowych, które często mają niestandardowy układ danych adresowych. Urządzenia są „szyte na miarę” i dostosowane do potrzeb użytkowych Poczty Polskiej, jak również wielkości i potencjału poszczególnych sortowni.

Jednym z realizowanych obecnie przedsięwzięć jest również budowa i umaszynowienie sortowni Warszawa II w miejscowości Ciemne k. Radzymina. Poczta Polska będzie miała do dyspozycji 50 tys.m2 powierzchni operacyjno-logistycznej. Inwestycja składać się będzie z 2 obiektów z przeznaczeniem na funkcje węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych nadchodzących z innych węzłów rozdzielczych w kraju oraz z własnego obszaru działania, w tym również nadawanych przez klientów masowych. Planowany termin realizacji inwestycji to czwarty kwartał 2023 r. Już w trzecim kwartale br. rozpocznie się montaż sortera do rozdziału przesyłek paczkowych.

Równocześnie rozpoczęto prace obejmujące najem i budowę jednostek logistycznych wchodzących w skład infrastruktury Poczty Polskiej w Łodzi, w tym rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dla najmowanych obiektów logistycznych z planowanym oddaniem do użytku w pierwszym kwartale 2025 r. oraz w Krakowie – pozyskanie na drodze najmu nowego obiektu logistycznego o zakładanej powierzchni blisko 34 tys. m2 z planowanym oddaniem do użytku w drugim kwartale 2025 r.

W 2021 roku Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej w wysokości 190 mln zł. Środki te są przeznaczone wyłącznie na realizację inwestycji w zakresie ASL. Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ponad 350 mln zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane