Poczta przygotowuje instalację sortera w Lisim Ogonie

Poczta Polska

Poczta Polska przygotowuje się do instalacji sortera paczkowego w podbydgoskiej hali logistycznej. Spółka podpisała umowę z wykonawcą, który zrealizuje prace budowlane umożliwiające montaż urządzenia.

Pocztowcy modernizują zaplecze logistyczne. Po rozpoczęciu prac adaptacyjnych w sortowniach we Wrocławiu i Lublinie oraz zawarciu umowy na nowy obiekt logistyczny dla Warszawy, rozpoczyna się adaptacja obiektu w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę – firmę REVBUD S.A. z Torunia na realizację prac adaptacyjnych w hali logistycznej WER Lisi Ogon. Zakres zaplanowanych prac to przebudowa głównej hali logistycznej, która umożliwi montaż sortera przesyłek paczkowych. Dodatkowo powstaną dwa budynki: magazynowo-ekspedycyjny oraz biurowy, bezpośrednio połączone z istniejącą halą.

W ramach zaplanowanych prac wykonawca dokona przebudowy w środkowej części hali oraz przeniesienia wszystkich niezbędnych instalacji pod przyszłą maszynę sortującą. Dodatkowo budynek zostanie wyposażony w 10 nowych doków przeładunkowych oraz pomieszczenia biurowe, socjalne, techniczne, porządkowe. W wyniku prowadzonych prac zmianie ulegnie również układ wewnętrznych dróg komunikacyjnych.

Od północnej części hali powstanie obiekt magazynowo-ekspedycyjny o powierzchni 566 m2, który przylegać będzie bezpośrednio do ściany budynku technologicznego. Będzie on pełnił m.in. funkcję składowania opakowań zbiorczych oraz wspierania procesów logistycznych związanych z wydawaniem przesyłek kurierom. Na jego dwóch przeciwległych ścianach zaprojektowano łącznie 14 bram kurierskich, dostępnych z poziomu zero. Do nowych doków doprowadzone zostaną drogi dojazdowe, a także zmodernizowany zostanie układ placów manewrowych, co umożliwi szybsze wydawanie posortowanych przesyłek.

Drugim z zaplanowanych obiektów będzie dwukondygnacyjny biurowiec usytuowany od południowej strony hali technologicznej o powierzchni 335 m2. W nowo zaprojektowanym budynku znajdować się będą m.in. pomieszczenia biurowe, szkoleniowe, techniczne, czy socjalne.

W wyniku przeprowadzonych prac łączna powierzchnia użytkowa sortowni w Lisim Ogonie zwiększy się o ponad 900 m2. Równocześnie z prowadzonymi pracami adaptacyjnymi jeszcze w tym roku zostało zaplanowane rozpoczęcie montażu sortera do automatycznego rozdziału paczek.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane