Przewoźnicy towarowi unikają jazdy po CMK

Arch. PKP PLK

Stan techniczny taboru kolejowych przewoźników towarowych pozostawia wiele do życzenia. Potwierdza to prezes PKP PLK, Ireneusz Merchel, który podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego ujawnił, że w taborze towarowym wyłapywanych jest ponad dwudziestokrotnie więcej usterek niż w taborze pasażerskim. Są one identyfikowane dzięki urządzeniom na zmodernizowanych torach.

O infrastrukturze kolejowej oraz drogowej dyskutowano na EKG podczas debaty o strategii transportowej. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, poinformował, że kiedy PiS przejęło 5 lat temu resort, postawiło sobie za cel unormowanie sytuacji na rynku zamówień publicznych dla dużych inwestycji drogowych i kolejowych.

– Pamiętam przełom 2015/16, gdy branża prosiła o zamówienia, ale my nie mieliśmy projektów. Od tamtego czasu nikt nie boi się być podwykonawcą na żadnej budowie. Wręcz odwrotnie, dziś generalni wykonawcy występują o taką samą ochronę, jaką mają podwykonawcy. Jeśli podwykonawca wraz z wykonawcą generalnym spełniają warunki określone przez zamawiającego np. PKP PLK czy GDDKiA to nie mogą być pozbawieni wynagrodzenia za wykonaną pracę. Od dostawców strategicznych po dostawców zupy regeneracyjnej – mówi Andrzej Adamczyk.

13 mld zł rocznie na infrastrukturę

Minister przypomniał, że w latach 2017-2019 zaczęto wydawać około 13 mld zł rocznie na infrastrukturę. Na najbliższą perspektywę budżetową są już przygotowane projekty ponad 40 dużych inwestycji infrastrukturalnych, zaś łączna długość wyremontowanych szlaków wyniesie 9 tys. km w tej dekadzie. – Nie możemy mówić o nowoczesnym państwie, w którym na głównym szlaku kolejowym np. E30 średnia prędkość dla pociągów osobowych to 22 km\h zaś pociągów towarowych 14-15 km\h. Średnia europejska to dla pociągów towarowych 44 km – zwrócił uwagę Adamczyk.

PKP Polskie Linie Kolejowe posiadają ponad 40 nowych, dużych projektów na nową perspektywę unijną. Ireneusz Merchel, prezes PLK, informuje, że w przygotowanych planach inwestycyjnych nie zapomina się o kolejach aglomeracyjnych dla obsługi ruchu pasażerskiego. Po trwających obecnie modernizacjach wszystkie linie wyjazdowe z Warszawy będą czterotorowe. Podobne rozwiązanie będzie w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. – Cztery tory to możliwość tworzenia dziesiątek nowych przystanków co 2-3 kilometry, zgodnie z potrzebami ludności – zapewnia Merchel.

Potrzeba 300 mld zł

Prezes PKP PLK jest zdania, że w infrastrukturze nie jest najważniejsze wydawanie pieniędzy, ale zapewnienie jakości i utrzymanie parametrów linii, aby nie wracać do prac na nowych szlaków, gdzie nie ma pełnego zakresu robót. Ocenia, że dla uzyskania oczekiwanego standardu głównych linii trzeba byłoby wydać 300 mld zł. To przewiduje perspektywa działań do roku 2040.

Odnosząc się do niskiej prędkości handlowej składów towarowych wskazał, że istotną kwestię stanowi jakość taboru. Prezes Merchel ujawnił, że ponad dwudziestokrotnie więcej usterek wyłapywanych jest obecnie w taborze towarowym niż pasażerskim. Wyjaśnił też, że po Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) prawie nie jeżdżą składy towarowe, bo po prostu przewoźnicy nie chcą tamtędy jeździć. Dzieje się tak od czasu, gdy wprowadzono urządzenia do sprawdzania stanu taboru i wagony z uszkodzeniami wyłącza się ze składów prowadzonych po CMK.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane