Rusza przebudowa torów w portach Gdańsk i Gdynia

Port Gdańsk

Po wielomiesięcznych opóźnieniach PKP PLK udało się rozstrzygnąć przetargi na modernizację stacji kolejowych w trójmiejskich portach morskich. Zarządca kolejowej infrastruktury podpisał dziś trzy umowy z wykonawcami prac na łączną kwotę ponad 2,6 mld zł.

PLK miały problem z wyłonieniem wykonawców remontów portowych linii, ponieważ oferty firm budowlanych były znacznie droższe od kosztorysów inwestorskich. Po zasileniu kolejarzy dodatkowymi środkami z budżetu państwa, udało się z dużym poślizgiem wyłonić wykonawców prac. Dzisiaj podpisano z nimi umowy.

Inwestycje portowe to jedne z największych inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego. Porty zwiększą swój potencjał – będą mogły obsługiwać dłuższe pociągi. Przewoźnicy skrócą od kilku do kilkudziesięciu minut czasu załadunku i rozładunku towarów. W portach będzie można przyjmować i odprawiać znacznie więcej ładunków, co wpłynie na wzrost ich konkurencyjności i rozwój gospodarki kraju. Kolej zyska na atrakcyjności względem innych środków transportu.

Port morski w Gdańsku

W ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” przebudowanych zostanie ponad 70 km torów, 13 przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych oraz wymienionych 221 rozjazdów. Na stacjach zwiększona zostanie liczba zelektryfikowanych torów. Przebudowane będą obiekty inżynieryjne, m.in. 3 mosty.

Na wyremontowanej wraz z drogami towarzyszącymi ulicy Ku Ujściu powstanie nowy wiadukt. Rozbudowane będzie lokalne centrum sterowania, które obsłuży zmodernizowane stacje: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa. Możliwa będzie obsługa dłuższych i cięższych składów, czyli przeładunek większej ilość towarów. Prace w ramach dwóch kontraktów wykona konsorcjum firm Torpol i Intercor. Wartość kontraktu nr 1 to 758 mln zł netto, a kontraktu nr 2 – 391,8 mln zł netto.

KONTRAKT NR 1 – Roboty budowlane na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”.

KONTRAKT NR 2 – Roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”.

Port morski w Gdyni

Na terenie portu przebudowanych zostanie 115 km torów. Zelektryfikowane będą dojazdy do bram portu. Zamontowanych zostanie 356 nowych rozjazdów. Nad kursowaniem pociągów w Porcie Gdynia czuwać będzie obsługa nowego lokalnego centrum sterowania. Przebudowa obejmie 13 km torów. Zmodernizowane zostaną 2 przejazdy kolejowo-drogowe. Komunikację kolejowa ułatwi m.in. budowa 2 wiaduktów kolejowych i przebudowa mostu. Do portu dotrą pociągi długości 740 m o nacisku 22,1 tony na oś.

Wykonawcą kontraktu „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” jest Budimex. Wartość umowy to 1,53 mld zł netto.

Łączna wartość projektów w trójmiejskich portach wynosi ponad 2,6 mld zł netto, w tym niemal 40 proc. stanowi dofinansowanie unijne – ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Zakończenie prac zaplanowane jest do końca 2021 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane