Rząd przeznaczy 28 mld zł na budowę obwodnic

GDDKiA

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030”, przedłożoną przez ministra infrastruktury. W planach jest budowa dróg o łącznej długości ok. 830 km.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie nadmiernego ruchu z miast, czystsze powietrze i mniejszy hałas oraz zwiększenie przepustowości sieci drogowej – to główne założenia Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Według resortu infrastruktury program przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy oraz rozwoju firm wykonujących inwestycje drogowe. Rząd przewiduje powstanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 830 km. Na realizację inwestycji przeznaczonych zostanie prawie 28 mld zł.

Najważniejsze rozwiązania

  • Program koncentruje się na obwodnicach miejscowości, które położone są poza siecią TEN-T, tzn. nie znajdują się w ciągach dróg ekspresowych i autostrad.
  • Do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.
  • Inwestycje wyposażone będą w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenia przejść dla pieszych.
  • Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.
  • Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Inwestycje związane z nowymi obwodnicami będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
  • Efektem programu będzie wyprowadzenie nadmiernego ruchu – zwłaszcza tranzytowego – z miejscowości położonych wzdłuż dróg krajowych. W konsekwencji nastąpi:

– poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez rozdzielenie różnego rodzaju ruchu, m.in. towarowego, w postaci samochodów ciężarowych i dostawczych, pasażerskiego, czyli samochodów osobowych, a także transportu miejskiego, rowerowego czy pieszego;

– zmniejszenie liczby wypadków drogowych;

– poprawa płynności ruchu – zarówno w ujęciu makro, czyli przepustowość sieci dróg krajowych oraz skali mikro, czyli redukcji korków i zatłoczenia miejscowości, szczególnie w miejscach strategicznych (drogi śródmiejskie, główne skrzyżowania, mosty i wiadukty);

– redukcja zanieczyszczeń i hałasu na terenie zabudowanym.

Równolegle, rząd realizuje Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), który zakłada budowę nowych odcinków autostrad, dróg ekspresowych, przebudowę odcinków dróg krajowych oraz budowę obwodnic.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane