Rząd przeznaczy 28 mld zł na budowę obwodnic

GDDKiA

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030”, przedłożoną przez ministra infrastruktury. W planach jest budowa dróg o łącznej długości ok. 830 km.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie nadmiernego ruchu z miast, czystsze powietrze i mniejszy hałas oraz zwiększenie przepustowości sieci drogowej – to główne założenia Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Według resortu infrastruktury program przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy oraz rozwoju firm wykonujących inwestycje drogowe. Rząd przewiduje powstanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 830 km. Na realizację inwestycji przeznaczonych zostanie prawie 28 mld zł.

Najważniejsze rozwiązania

  • Program koncentruje się na obwodnicach miejscowości, które położone są poza siecią TEN-T, tzn. nie znajdują się w ciągach dróg ekspresowych i autostrad.
  • Do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.
  • Inwestycje wyposażone będą w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenia przejść dla pieszych.
  • Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.
  • Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Inwestycje związane z nowymi obwodnicami będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
  • Efektem programu będzie wyprowadzenie nadmiernego ruchu – zwłaszcza tranzytowego – z miejscowości położonych wzdłuż dróg krajowych. W konsekwencji nastąpi:

– poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez rozdzielenie różnego rodzaju ruchu, m.in. towarowego, w postaci samochodów ciężarowych i dostawczych, pasażerskiego, czyli samochodów osobowych, a także transportu miejskiego, rowerowego czy pieszego;

– zmniejszenie liczby wypadków drogowych;

– poprawa płynności ruchu – zarówno w ujęciu makro, czyli przepustowość sieci dróg krajowych oraz skali mikro, czyli redukcji korków i zatłoczenia miejscowości, szczególnie w miejscach strategicznych (drogi śródmiejskie, główne skrzyżowania, mosty i wiadukty);

– redukcja zanieczyszczeń i hałasu na terenie zabudowanym.

Równolegle, rząd realizuje Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), który zakłada budowę nowych odcinków autostrad, dróg ekspresowych, przebudowę odcinków dróg krajowych oraz budowę obwodnic.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane