Torpol osiągnął rekordowy zysk w I połowie 2021 r.

Torpol

Firma specjalizująca się w budowie i modernizacji infrastruktury kolejowej wypracowała w pierwszym półroczu bieżącego roku ponad 20,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost 45,4 proc. r/r). To najwyższy półroczny wynik w historii Grupy.

Przychody ze sprzedaży Grupy Torpol wyniosły 491,0 mln zł (- 16,6 proc. r/r) a zysk z działalności operacyjnej 27,5 mln zł (wzrost 37,9 proc r/r). Na koniec czerwca br. portfel zleceń Grupy Kapitałowej Torpol (bez udziałów konsorcjantów) wyniósł ok. 1,2 mld zł netto. Średnioważona, długoterminowa rentowność brutto posiadanego portfela zamówień to ok. 6,5-7 proc.

Spółka informuje, że jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i płynnościowej, o czym mają świadczyć: rekordowy poziom pozycji gotówkowej ponad 0,48 mld zł (wobec 0,4 mld zł na początku 2021 roku) oraz brak długu netto. – Mamy za sobą udane półrocze, co znalazło odzwierciedlenie w najwyższym w historii wyniku netto. Mimo niższych niż w ubiegłym roku przychodów, Grupa kontynuowała wzrost marżowości na sprzedaży brutto, dzięki rozliczeniu projektów z rentownością wyższą od zakładanej, w ostatnich sześciu miesiącach oraz sprawnej realizacji rentownych kontraktów portowych – komentuje Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu.

– Z optymizmem podchodzę do kolejnych miesięcy, w mojej ocenie po uruchomieniu postepowań z nowej perspektywy oraz KPO, Grupa Torpol ma wszelkie argumenty ku temu by utrzymać tegoroczny trend i ustanawiać kolejne rekordy – dodaje Grabowski.

Spółka uczestniczy w postępowaniach przetargowych. – Czekamy na finalne rozstrzygnięcia już ogłoszonych przetargów a przede wszystkim na jak najszybsze ogłaszanie kolejnych postępowań przetargowych z nowej perspektywy przez naszego głównego zamawiającego. Torpol posiada zdrowe i mocne fundamenty biznesowe: wysoki poziom środków pieniężnych na koncie, brak długu netto oraz wysoki poziom dostępnych limitów gwarancyjnych – wymienia prezes Grzegorz Grabowski.

W 2021 r. spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości 35,1 mln zł (1,53 na akcję). Stopa dywidendy wyniosła ok. 10,5%, co było jednym z najwyższych wskaźników w sektorze budowlanym i dla całego rynku.

W I półroczu 2021 r. na poziomie jednostkowym Torpol wypracował 450,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, EBIT jednostki wyniósł 26,1 mln zł, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 19,1 mln zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane