Rusak Business Services

  • 03-231 Warszawa, ul. Odlewnicza 6, Polska, mazowieckie
  • NIP: 113-00-80-883
  • +48 22 678 60 45,
  • csc@rusak.pl
  • rusak.pl

Działalność Rusak Business Services koncentruje się w dwóch kluczowych obszarach – doradztwie celnym w handlu zagranicznym wraz z Customs Compliance (zapewnienie zgodności z regulacjami celnymi) oraz outsourcingu obsługi celnej.

Usługi w zakresie obsługi celnej to przede wszystkim kompleksowe wsparcie dla Klientów w procesach logistycznych i celnych, w tym konsultacje z zakresu przepisów celno-podatkowych oraz obrotu towarów za granicą, składanie wniosków, reprezentowanie Klientów przed organami celnymi oraz zabezpieczenie długu celnego. W obszarze Customs Compliance, koncentrujemy się między innymi na wdrażaniu odpowiednich procedur wewnątrz firmy, kontroli i optymalizacji realizowanych transakcji oraz analizie i wdrażaniu właściwych systemów zarządzających.