Intop Tarnobrzeg przebuduje ważny most na Wiśle

GDDKiA

Komisja przetargowa GDDKiA wskazała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę mostu w Sandomierzu. Jest nią propozycja firmy Intop Tarnobrzeg, która opiewa na ok. 68,6 mln zł. Jednym z warunków podpisania umowy z wykonawcą inwestycji na Wiśle w ciągu DK77, będzie brak odwołań od decyzji komisji.

Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj. W pierwszym etapie zadaniem wykonawcy będzie dokonanie optymalizacji projektowych, a następnie rozbiórka znacznej części istniejącego obiektu, wzmocnienie istniejących podpór, wybudowanie na nich nowej konstrukcji zbliżonej wizualnie do tej istniejącej oraz włączenie mostu do istniejącego układu komunikacyjnego miasta. Inwestycja powinna być zrealizowana w ciągu 34 miesięcy od podpisania umowy z doliczeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych.

Intop Tarobrzeg będzie ponadto odpowiedzialny za przebudowę i budowę sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz przebudowę i budowę urządzeń ochrony środowiska. W ramach kontraktu przebuduje istniejące i zbuduje nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykona kanał technologiczny.

Najważniejsze parametry mostu po rozbudowie:

•  długość mostu (płyty pomostu): 457,20 m
•  liczba przęseł: 5
•  rozpiętości teoretyczne przęseł: 84,8 + 3×95,4 + 84,8 [m] •  szerokość jezdni: 2×3,50 m
•  obustronne opaski: 2×0,80 m
•  jednostronny chodnik: 1,50 m

Docelowo przeprawa przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 77 ma być dwujezdniowa. Dlatego już w 2011 roku wybudowany został nowy most, biegnący równolegle do starego obiektu, wyłączonego z ruchu ze względu na zły stan techniczny dwa lata później. W 2018 roku zatwierdzony został Program inwestycji zakładający uzyskanie nowej decyzji środowiskowej dla rozbudowy mostu, wyburzenie starej konstrukcji mostowej i wybudowanie nowej z uwzględnieniem aktualizacji projektowych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane