Rusza remont szerokotorowej linii PLK do granicy z Białorusią

Rafamiga, Wikipedia

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotują remont szerokotorowej linii nr 57 od stacji Geniusze przez Sokółkę, Kuźnicę Białostocką do granicy z Białorusią. Kolejarze podpisali umowę na opracowanie dokumentacji. Podlaska inwestycja o wartości 195 mln zł zwiększy możliwości przewozów ładunków między Polską i Białorusią.

Jednotorowa linia nr 57 liczy 21 km. Prowadzony jest na niej ruch towarowy, głównie przewozy węgla kamiennego i materiałów niebezpiecznych. Wzdłuż niej znajduje się kilka terminali przeładunkowych, w tym spółki Barter w Sokółce, a także Centrum Logistyczne w Łosośnej i Orlen Paliwa.

Rewitalizacja planowana była od dawna. W 2014 r. marszałek województwa podlaskiego przyznał PLK dotację. – Inwestycja poprawi obsługę przewozów towarowych na granicy polsko-białoruskiej. Zwiększy się dostępność kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. Skróci się czas przewozu ładunków ze wschodu na zachód oraz wzrośnie atrakcyjność kolei – mówi Arnold Bresch, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Zadanie obejmie kompleksową wymianę torów oraz montaż 34 nowych rozjazdów. Po zakończeniu robót poprawią się parametry eksploatacyjne linii. Dla przewoźników oznacza to efektywniejszą obsługę cięższych i dłuższych pociągów nawet do 1050 m o nacisku 245 kN/oś. Składy pojada szybciej – prędkość pociągów zwiększy się z 50 do 60 km/h.

Inwestycja PKP PLK na trasie Geniusze – Sokółka – Kuźnica Białostocka będzie realizowana równocześnie z projektem przebudowy linii odgałęźnej Bufałowo Wschód – Bufałowo (nr 923). Na tym odcinku kompleksowa wymiana 2,6 km torów zapewni obsługę pociągów m.in. do terminala paliw PKN Orlen w Sokółce.

W ramach inwestycji na stacjach Geniusze i Sokółka wybudowany będzie dodatkowy tor dla składów do długości 1050 m. Przewidziano również przebudowę 25 obiektów inżynieryjnych, w tym 10 mostów. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym wzrośnie po modernizacji 16 przejazdów kolejowo-drogowych.

Projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” oraz projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S)” dofinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Prace budowlane zaplanowano na ostatni kwartał 2020 r. Inwestycja powinna zakończyć się w 2021 r.

Wartość umowy obu projektów to 194,9 mln zł netto. Wykonawcą jest konsorcjum firm w składzie: Intop Warszawa (Lider), Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Rajbud (Partner) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane