Barter zbuduje w Sokółce terminal intermodalny

Barter S.A.

Marszałek województwa podlaskiego i przedstawiciele spółki Barter podpisali umowę o dofinansowanie budowy terminalu intermodalnego w Sokółce na Podlasiu. Inwestycja pochłonie 80 mln zł. Połowę tej kwoty inwestor dostanie z UE.

– Podpisana umowa rozpocznie duży projekt inwestycyjny dla naszej spółki, ale też dla całego regionu – mówi Zdzisław Łapicz, członek zarządu firmy Barter. – Dzięki niej brama łącząca Wschód z Zachodem stanie się jeszcze szersza dla przedsiębiorców i biznesu.

Rozpoczynana inwestycja wpisuje się w strategię zarządu województwa podlaskiego. – Budowa terminali przeładunkowych, suchych portów to znakomite wykorzystanie naszego położenia geograficznego, jako najbardziej na wschód wysuniętego regionu Unii Europejskiej – twierdzi marszałek Artur Kosicki. – Inwestycja wpłynie pozytywnie nie tylko na atrakcyjność gospodarczą regionu, ale również na bezpieczeństwo ruchu drogowego, odciążonego przez kolej. Wpłynie też na poprawę stanu środowiska naturalnego – dodaje.

W ramach inwestycji w Sokółce przebudowane zostanie torowisko i zostanie zagospodarowana przestrzeń do składowania kontenerów oczekujących na przeładunek. Ponadto firma Barter kupi instalację urządzeń niezbędnych do obsługi terminalu, takich jak suwnice bramowe, czy pojazdy do przeładowywania kontenerów oraz system zarządzania i monitorowania ruchu.

Wartość całej inwestycji to 81 mln zł, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 40 mln zł.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu RPOWP, działanie 4.2 Infrastruktura kolejowa. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynął jeden pozytywnie oceniony wniosek o dofinansowanie projektu, przygotowany właśnie przez firmę Barter.

W tym konkursie wsparcie mogły uzyskać projekty dotyczące budowy i przebudowy terminali przeładunkowych nienależących do sieci TEN-T, które stworzą warunki do ułatwienia przejścia z drogowego transportu towarowego na inne rodzaje transportu, zwłaszcza kolejowy.

Spółka Barter specjalizuje się w obrocie gazem oraz w przeładunku i magazynowaniu gazu, a także produktów mineralnych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane