Wyłoniono wykonawców projektu stopnia wodnego Lubiąż

Pixabay

Konsorcjum złożone z firm DHV Hydroprojekt z Warszawy – jako lider – wraz z partnerami Energoprojekt Warszawa i Hydroprojekt Wrocław, wykona projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Lubiąż” na rzece Odrze w rejonie wsi Gliniany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Za realizacją zadania konsorcjum otrzyma ponad 13 mln zł.

Wykonawca zadania będzie miał na realizację zamówienia 43 miesiące od daty podpisania umowy. To oznacza, że prace projektowe powinny się zakończyć najpóźniej na początku 2023 r.

W przetargu zorganizowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oferta zwycięskiego konsorcjum otrzymała 100 punktów. Oferta spółki Arcadis zgromadziła 94,52 punktów, natomiast oferta konsorcjum z liderem – spółką Projmors zebrała 80,85 punktów. Ofertę spółki PBW Inżynieria odrzucono ze względów formalnych.

RZGW informuje, że celem budowy stopnia wodnego Lubiąż jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach. Postępująca erozja denna powoduje obniżenie zwierciadła wody w rzece, bezpośrednio poniżej stopnia w Malczycach, sięgając aż do Ścinawy (przy wyklinowaniu do zera) i przesuszenie terenów przyległych do rzeki.

Stopień wodny Lubiąż ma zapewnić ochronę przeciwpowodziową oraz poprawę stosunków wodnych, gruntowo-wodnych i warunków żeglugowych, a także produkcję ekologicznej energii elektrycznej.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane