MLP korzysta na problemach konkurentów

Radosław T. Krochta, prezes MLP Group
MLP Group

Zarząd MLP Group przedstawił główne cele strategii rozwoju na lata 2024-2028. Ze względu na zaistniałe zmiany makroekonomiczne oraz na skutek wojny w Ukrainie, dokonana została aktualizacja celów strategicznych na rok 2024 przyjętych w strategii rozwoju na lata 2021-2024. Spółka będzie dążyć do raportowania w euro od 2025/2026 r.

– Rynek nam sprzyja, popyt na rynku magazynowym pozostaje na stabilnym poziomie, dodatkowo część naszych konkurentów w Europie ma problemy z finansowaniem nowych inwestycji, co dodatkowo pozwala nam patrzeć optymistycznie na perspektywy rozwojowe w najbliższych lat – mówi Radosław T. Krochta, prezes MLP Group. – Aktualna sytuacja umożliwia nam pozyskiwanie nowych gruntów w Europie, co jest kluczowym czynnikiem rozwoju dla naszego biznesu. W najbliższych latach rynek niemiecko-austriacki będzie w sposób bardzo istotny kontrybuował do naszych wyników, co przyniesie bardzo pozytywne przełożenie na nasze wyniki oraz realizację celów strategicznych – powiedział Krochta.

Zgodnie z opublikowanymi założeniami skonsolidowane przychody MLP Group w 2024 r. będą mieściły się w przedziale 83-98 mln euro, co oznacza od kilku do kilkunastu procent więcej niż w minionym roku. W kolejnych latach wzrosną odpowiednio do: 111-131 mln euro, 131-155 mln euro, 156-184 mln euro, osiągając w 2028 poziom 183-215 mln euro.

Wartość EBITDA z wyłączeniem rewaluacji ulegnie potrojeniu w perspektywie kolejnych pięciu lat. I tak w 2024 r. osiągnie wartość 44-52 mln euro, w 2025 r. będzie to 64-76 mln euro, w 2026 r spodziewane jest 78-92 mln euro, w 2027 r. 95-111 mln euro, a w 2028 r. znajdzie się w przedziale 112-132 mln euro.

Z kolei wartość środków z działalności operacyjnej (FFO) będzie w kolejnych latach systematycznie rosnąć do osiągnięcia poziomu 51-60 mln euro w 2028 r. Dla porównania w minionym 2023 r. było to 21 mln euro.

– Skupiamy się przede wszystkim na dochodowości biznesu – wzrost EBITDA oraz maksymalizacja FFO – to są dla nas najważniejsze kryteria. Dużą wagę przykładamy do „zbilansowanego” wzrostu z zachowaniem konserwatywnych parametrów finansowych i jakości portfela najemców – dodał Radosław T. Krochta.

Zarząd MLP Group zakłada również konsekwentne zwiększenie wartości aktywów netto w przeliczeniu na akcję. W 2028 r. powinny znaleźć się w przedziale 48-56 euro, względem 23 euro w 2023 r.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Wartość aktywów netto firmy wynosi 2,4 mld zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane