Multimodalny węzeł w Szczecinie powstanie w 2026 r.

Budowa terminalu w porcie Szczecin
ZMPSiŚ

Na Półwyspie Ostrów Grabowski w szczecińskim porcie powstanie multimodalny kolejowy węzeł przeładunkowy, który zapewni sprawny przeładunek jednostek intermodalnych i sprzętu wojskowego ze statków na kolej. Obiekt zostanie ukończony pod koniec 2026 r.

Na początku maja 2024 r. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał umowę o dofinansowanie dla przygotowanego projektu z konkursu CEF Transport: Adaptacja sieci TEN-T do podwójnego zastosowania cywilnego i obronnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 8,7 mln euro (30 mln zł), natomiast dofinansowywanie wyniesie 4,3 mln euro (18,4 mln zł). Rozpoczęcie realizacji projektu zostało zaplanowane na czerwiec 2024 r., natomiast zakończenie projektu planowane jest na listopad 2026 r.

ZMPSiŚ informuje, że to kolejny projekt dofinansowany w ramach Instrumentu CEF II, który przyczyni się do rozwoju sieci TEN-T jak również do zacieśnienia współpracy portów morskich w ramach korytarzy transportowych Baltic-Adriatic i Morze Północne – Bałtyk.

Inwestycja składa się z dwóch elementów: budowy kolejowej stacji przeładunkowej oraz przebudowy rampy ro-ro przy istniejącym nabrzeżu.

• Pierwszym elementem projektu jest budowa kolejowej stacji przeładunkowej o powierzchni około 11 000 m2 i nośności 100 kN/m2. Stacja przeładunkowa powstanie na skrzyżowaniu z czterotorową zelektryfikowaną bocznicą kolejową. Nowa infrastruktura umożliwi równoległy przeładunek na dwa pociągi o długości 750 m każdy.

• Drugim elementem projektu jest przebudowa istniejącej rampy ro-ro poprzez poszerzenie jej szerokości z 25 m do 32 m. Elementem inwestycji jest również przebudowa płyty nabrzeża wraz z poszerzeniem dostępu do rampy ro-ro umożliwiającej bezpieczne wejście i wyjście z rampy. Oraz relokacja systemu cumowniczego. Zmodernizowana rampa ro-ro umożliwi obsługę dużych statków typu ro-ro o szerokości do 34 m i długości 240 m oraz zanurzeniu do 11 m.

Przyszły multimodalny kolejowy węzeł przeładunkowy wraz z infrastrukturą na potrzeby cywilne i wojskowe zapewni sprawny przeładunek jednostek intermodalnych i sprzętu wojskowego na kolej. Elementy projektu zostaną połączone z istniejącym systemem wewnętrznej kolei portowej oraz wewnętrznymi drogami portowymi połączonymi siecią bazową TEN-T.

Projekt usprawni także rozwój kolejowego transportu kontenerowego w relacjach z Ukrainą i Republiką Mołdawii, co jest zgodne z koncepcją Solidarity Lanes.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane