PKP LHS otworzyła terminal intermodalny na Podkarpaciu

Terminal intermodalny w Woli Baranowskiej z kontenerami
PKP LHS

Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, zarządca i operator linii kolejowej nr 65 (od przejścia granicznego z Ukrainą w Hrubieszowie do Sławkowa w woj. śląskim), otworzyła 29 listopada 2023 r. terminal przeładunkowy na stacji kolejowej Wola Baranowska LHS w woj. podkarpackim.

Według PKP LHS, terminal zwiększy ilość towarów przewożonych szerokotorową linią kolejową i umożliwi obsługę w Woli Baranowskiej ładunków intermodalnych.

– Powstanie Terminalu Przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego oraz dla zwiększenia możliwości przewozu ładunków koleją, co poprawi bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. Takie inwestycje pokazują, że o rozwoju infrastruktury kolejowej myślimy bardzo szeroko. Tworzymy spójny system transportowy odpowiadający na wyzwania współczesności – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber podczas uroczystości otwarcia obiektu.

Zbigniew Tracichleb, prezes PKP LHS, informuje, że uruchomienie nowego terminalu umożliwi obsługę dłuższych pociągów na stacji Wola Baranowska LHS, zapewni dogodny dojazd samochodów do przeładowywanych towarów, poprawi płynność ruchu pojazdów samochodowych na terenie placu ładunkowego oraz zwiększy przepustowość stacji kolejowej.

W ramach inwestycji na stacji Wola Baranowska wybudowano plac przeładunkowo-składowy o powierzchni 40,6 tys. mkw. oraz stwotrzono nowy układ torowy o szerokości 1435 mm oraz 1520 mm wraz z urządzeniami srk. Powstała także nowa droga dojazdowa wraz z placem postojowym dla samochodów. Wykonano również nową infrastrukturę telekomunikacyjną, elektroenergetyczną i wodociągowo-kanalizacją oraz zamontowano monitoring.

Terminal wyposażony został w urządzenia do przeładunku: kontenerów (reachstacker), towarów masowych oraz ładowarkę kołową i wózek widłowy dzięki czemu będzie można obsługiwać ładunki intermodalne.

Projekt pn. ”Budowa terminala przeładunkowego firmy PKP LHS na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji infrastrukturą” – nr RPPK.05.02.00-18-0001/18 otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych RPO WP na lata 2014-2020.

Kwota wydatków ogółem wyniosła ponad 61 mln zł. kwota wydatków kwalifikowalnych ponad 41 mln zł, a dofinansowanie ponad 16 mln zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane