Celem DB Cargo jest wzrost przewozów o 70 proc.

Pixabay

Koleje Niemieckie zaprezentowały nową strategię rozwoju, zawierającą tak ambitne cele, jak całkowite przejście na alternatywne źródła energii czy zwiększenie z 18 do 25 proc. udziału transportu towarów koleją w przewozach ogółem. Aby wykonać ten plan potrzebne będą dziesiątki miliardów euro na tabor oraz znalezienie 100 tys. nowych pracowników.

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia rady nadzorczej Kolei Niemieckich (Deutsche Bahn) w Poczdamie, zarząd spółki przedstawił nową strategię rozwoju Grupy DB. Liczący 173 strony dokument „Nadrzędna strategia DB: Silna kolej” zastąpi poprzedni dokument „Strategia DB 2020”, który obowiązywał od początki dekady.

Dr Richard Lutz, prezes DB, zapowiedział, że jednym z celów nowej strategii jest przeniesienie w ciągu dekady znaczącej części transportu drogowego na kolej. Dzięki temu planowi uda się zrealizować narodowe założenia klimatyczne. – Niemcy potrzebują „Silnej kolei” dla klimatu, dla mieszkańców, dla gospodarki a nawet dla Europy. Jesteśmy świadomi społecznej odpowiedzialności DB, dlatego chcemy się skupić na budowaniu silnego systemu kolejowego – mówił Lutz.

Prezes DB podkreślił, że do realizacji ambitnych zamierzeń należy zawrzeć nową umowę o dofinansowanie kolei (LuFV III), która ma wejść w życie w roku 2020. Kluczową rolę odegra też rozbudowa infrastruktury kolejowej, w tym jej cyfryzacja. Dzięki wsparciu cyfrowych technologii Grupa DB zamierza rozwijać przewozy pasażerskie i towarowe.

DB chce zainwestować dziesiątki miliardów euro w nowy tabor oraz zwiększyć o 30% wydajność sieci linii kolejowych. Aby zrealizować nową strategię Koleje Niemieckie potrzebują zwiększyć zatrudnienie – w ciągu kilku lat chcą pozyskać 100 tys. pracowników.

Kolejnym celem DB jest wykorzystywanie wyłącznie energii ze źródeł odnawialnych. Wcześniej spółka planowała osiągnąć ten plan w roku 2050. Aktualnie skrócono okres przejściowy do roku 2038.

– Silna sieć kolejowa to sieć powiązana z innymi środkami transportu, a także sieć o międzynarodowym zasięgu. Chcemy spełnić oczekiwania naszych pasażerów oraz klientów przewozów towarowych, dlatego nie możemy kończyć działalności na naszych granicach oraz ograniczać się tylko do przewozów kolejowych. W zakresie przewozów ładunków nasze działania w Europie wspiera spółka DB Schenker, który jest integralną częścią Grupy DB – podkreśli Dr. Richard Lutz.

Dla spółki DB Cargo zapisano w strategii „Silna kolej” nowy cel: zwiększenie wielkości przewozów o 70 proc. Pomóc ma tym zakup nowego taboru, m.in. 300 lokomotyw. Według zapisów w strategii, transport towarów koleją zwiększy swój udział w strukturze transportu ogółem z 18 do 25 proc.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane