Grupa PKP CARGO ze spadkiem wyników po trzech kwartałach

PKP Cargo

Po trzech kwartałach 2019 roku grupa kolejowa zanotowała przychody operacyjne na poziomie 3,67 mld zł – mniejsze o 4,4 proc. od wyniku sprzed roku. Zysk netto PKP CARGO spadła zaś o prawie o połowę – ze 194,3 mln zł do 98,7 mln zł. Wszystko za sprawą coraz mniejszych przewozów ogółem.

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r. Grupa PKP CARGO osiągnęła 3,67 mld zł przychodów operacyjnych, co oznacza zmniejszenie przychodów o 4,4 proc. w stosunku do tego samego okresu 2018 r. (3,84 mld zł). Przewoźnik podkreśla, że osiągnięte przychody są bliskie rekordowym poziomom pomimo spadku przewiezionej masy. Średnia przychodów Grupy w latach 2013-2019 plasuje się na poziomie 3,45 mld zł.

Wynik EBITDA po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 713 mln zł i wzrósł r/r o 1,8 proc. (z 701 mln zł). Natomiast wartość wskaźnika EBITDA skorygowana o wpływ Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) wynosi 616 mln zł.

Wskaźnik EBIT po trzech kwartałach 2019 roku (z uwzględnieniem wpływu standardu MSSF 16) wyniósł 170 mln zł (-38,2 proc.). Wynik netto Grupy PKP CARGO pozostaje powyżej wieloletniej średniej – wynosi 99 mln zł, ale w porównaniu z tym samym okresem roku 2018 spadł o prawie połowę.

Koszty operacyjne Grupy spadły o 2,1 proc., z 3,56 mld zł w 2018 roku do 3,49 mld zł w 2019, przy czym redukcja kosztów nastąpiła głównie w obszarze kosztów zmiennych. Przychody jednostkowe, czyli przychód w relacji do pracy przewozowej (tkm), wzrosły o 9,2 proc. r/r, a koszty jednostkowe o 11,7 proc.

– Na wyniki Grupy PKP CARGO w 2019 roku decydujący wpływ ma sytuacja całego sektora kolejowych przewozów towarowych, która charakteryzuje się mniejszymi przewozami niż w 2018 roku, wynikającymi głównie ze spadku zapotrzebowania na przewożenie towarów masowych, przede wszystkim kruszyw i rud metali – wyjaśnia Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO. – Poprawiamy za to efektywność i w rezultacie nasze główne wskaźniki finansowe po trzech kwartałach 2019 roku są wyższe niż średnia z tego samego okresu w latach 2013-2018: przychody o ok. 250 mln zł, EBITDA o 119 mln zł, a zysk netto o 16,5 mln zł – dodaje.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku Grupa przewiozła 82,2 mln ton towarów (-9,3 proc. r/r). Wzrost nastąpił w sektorze przewozów intermodalnych, które stanowią już blisko 9 proc. całej masy przewiezionej przez pociągi Grupy oraz aż 15 proc. pracy przewozowej zrealizowanej w tym okresie. Wzrosty w tym segmencie wynikają głównie z większego udziału przewozów w kontenerach towarów dotychczas głównie przewożonych w sposób konwencjonalny oraz z realizacji przewozów pomiędzy portami morskimi a terminalami w głębi kraju. Wpływ na sytuację w segmencie intermodalnym ma także wzrost transportu towarów realizowany przez PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. (d. AWT) a wynikający z realizacji nowych przewozów m.in. z Niemiec do Czech i z Polski do Słowenii.

PKP CARGO INTERNATIONAL sukcesywnie poprawia swoje wyniki finansowe. EBITDA w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniosła 85 mln zł, EBIT – 13 mln zł, a wynik netto – 7 mln zł.

Wyniki w poszczególnych segmentach rynku:

Intermodal

Grupa PKP CARGO w trzech kwartałach 2019 roku przewiozła 7,1 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 8,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku (6,6 mln ton).

Rynek kruszyw

Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2019 roku Grupa przewiozła 15,5 mln ton kruszyw i materiałów budowlanych (-20,7 proc. r/r).

Metale i rudy

Przewieziono 7,6 mln ton (-19,2 proc.).

Węgiel kamienny

W trzech kwartałach br. Grupa przewiozła 35,9 mln ton węgla kamiennego, co oznacza spadek o 5,9 proc. r/r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane