PKP Cargo zamawia 31 Dragonów

PKP Cargo

Przewoźnik kolejowy wybrał ofertę Newagu w przetargu na dostawę 31 nowych lokomotyw elektrycznych sześcioosiowych. Umowa zostanie zawarta z konsorcjum spółek z Nowego Sącza: Newag i Newag Lease. Jej wartość wynosi 518,9 mln zł netto.

PKP Cargo zamówi w ramach kontraktu lokomotywy serii Dragon 2: 24 dwusystemowe (3 kV i 25 kV) oraz 7 jednosystemowych wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy. Wraz z pojazdami Newag dostarczy oprogramowanie oraz licencje niezbędne do obsługi lokomotyw. Przedmiotem zamówienia są też zestawy fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów wchodzących w skład tzw. zestawu antyawaryjnego. Producent elektrowozów musi zapewnić też szkolenia personelu PKP Cargo w zakresie utrzymania i eksploatacji lokomotyw.

Harmonogram zakłada dostawy:

  • 7 Dragonów z silnikiem dojazdowym w czwartym kwartale 2019 roku,
  • 12 lokomotyw w wersji dwunapięciowej w 2021 r.,
  • 12 ostatnich pojazdów w 2022 r.

Wartość umowy wynosi 518,9 mln zł netto.

Rada nadzorcza narodowego przewoźnika zgodziła się na zaciągnięcie zobowiązania finansowego, aby pokryć koszty zakupu nowego taboru.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane