PKP Cargo zatankuje lokomotywy za ponad 700 mln zł

A. Brzozowski

Rada nadzorcza narodowego przewoźnika kolejowego zgodziła się na zawarcie przez spółkę umowy z PKP Energetyka na sukcesywny zakup oleju napędowego do pojazdów trakcyjnych. Jest to umowa długoterminowa na lata 2021 – 2030. Zgodnie z jej zapisami PKP Cargo będzie tankowało olej napędowy do lokomotyw na stacjach kontrahenta. Przewidywana wartość kontraktu to 718 250 000 zł netto (883 447 500 zł brutto).

Przewoźnik będzie tankował olej napędowy do swoich pojazdów na 18 stacjach PKP Energetyki w lokalizacjach wymienionych w kontrakcie. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty jej zawarcia, z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Przewidywana wartość umowy w okresie 10 lat obowiązywania wynosi łącznie 718 250 000 netto (883 447 500 zł brutto).

PKP Cargo informuje, że umowa na zakup oleju napędowego jest „umową wartościową” bez konieczności wykorzystania określonego w niej wolumenu oleju napędowego oraz całkowitej wartości netto.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane