Rośnie popyt na usługi project cargo

Fracht FWO Polska

W pierwszym półroczu 2021 r. produkcja sprzedana przemysłu w Polsce wzrosła o 18, 2 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Firma Fracht FWO Polska informuje, że dla organizacji łańcuchów dostaw dla przemysłu, to ważna informacja. Spółka od początku roku utrzymuje wysokie tempo rozwoju, pozyskując kolejne kontrakty z zakresu project cargo.

W pierwszym półroczu odnotowano w Polsce wzrost produkcji w prawie wszystkich sekcjach przemysłu, największy w przetwórstwie przemysłowym (o 19,3 proc.) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 15 proc.). Od stycznia do czerwca zwiększyła się też produkcja we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych, szczególnie dóbr konsumpcyjnych trwałych, inwestycyjnych i zaopatrzeniowych, a także związanych z energią. W tym okresie wyższa niż przed rokiem była też produkcja sprzedana w 28 z 34 działów przemysłu, tj. urządzenia elektryczne, komputery, elektronika, pojazdy samochodowe, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych a także metale (źródło: GUS). Na dobrą koniunkturę w przemyśle wskazują też najnowsze dane EUROSTAT. W maju w Europie produkcja przemysłowa wzrosła o 21,2 proc. r/r. Co szczególnie warto podkreślić, Polska znalazła się w gronie 3 państw, obok Węgier i Słowacji, w których odnotowano najwyższy wzrost, dla naszego kraju wyniósł on 30,2 proc.

– Po ubiegłorocznym wahaniach, od początku roku widać wyraźne wzrosty w przemyśle, na co wskazują chociażby dane GUS. Utrzymanie trendu wzrostowego to duża szansa na rozwój dla operatorów logistycznych, wyspecjalizowanych w obsłudze łańcuchów dostaw dla przemysłu. Wykorzystując koniunkturę na rynku, przy wsparciu globalnej sieci logistycznej Grupy Fracht i jej partnerów, zamierzamy utrzymać tę wysoką dynamikę rozwoju transportów ładunków ciężkich i ponadnormatywnych dla energetyki i sektora wydobywczego – mówi Andrzej Bułka, prezes Fracht FWO Polska.

W lipcu Fracht FWO rozpoczął realizację dwóch skomplikowanych logistycznie dostaw dla energetyki – łącznie przetransportuje kilkadziesiąt transformatorów do Kanady i krajów Beneluxu, ciężar niektórych przekroczy 100 ton. Fracht FWO odpowiada za kompleksową organizację łańcuchów dostaw tych urządzeń, od producentów aż do miejsc ich posadowienia.

W realizacji dostaw dla przemysłu Fracht FWO wykorzystuje wszystkie gałęzie transportowe, tj. morską, drogową, lotniczą, kolejową oraz śródlądową.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane