Spór zbiorowy w PKP Cargo w sprawie podwyżek wynagrodzeń

PKP Cargo

Największy towarowy przewoźnik kolejowy w Polsce poinformował, że osiem central związkowych, reprezentujących połowę wszystkich zatrudnionych w spółce, wszczęło spór zbiorowy. Związkowcy nie porozumieli się z pracodawcą w sprawie podwyżki wynagrodzeń od października 2023 r. o 400 zł.

1 grudnia 2023 r. PKP Cargo porozumiało się z trzema związkami zawodowymi w sprawie podwyżek wynagrodzeń: NSZZ Solidarność, Federacją ZZ Kolejarzy i Solidarnością 80. Zgodnie z ustaleniami, od 1 stycznia 2023 r. pracownicy mają dostać po 430 zł podwyżki miesięcznie oraz 800 zł premii jeszcze w roku 2023. Podwyżka ta ma kosztować spółkę 170 mln zł.

Na te warunki nie zgodziło się jednak osiem pozostałych organizacji związkowych: Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru, Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych, Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP, Związek Zawodowy Administracji PKP, Międzyzakładowa Komisja Związkowa Związku Zawodowego “Kontra”.

Organizacje te domagały się od zarządu spółki podwyżki o 400 zł miesięcznie, ale już od października 2023 r. Związkowcy liczyli, że po osiągnięciu swojego celu, uzyskają podwyżkę o 500 zł miesięcznie od grudnia tego roku. Takim argumentem przekonywali do swojego postulatu związkowców z Solidarności, Solidarności 80 oraz Federacji ZZ Kolejarzy. Bezskutecznie, gdyż trzy pozostałe centrale wybrały wariant podwyżek zaproponowany przez zarząd PKP Cargo.

W liście otwartym do pracowników spółki, osiem central związkowych twierdzi, że pozostałe trzy organizacje zaakceptowały podwyżkę od stycznia, aby zarząd przewoźnika nie pogarszał wyniku spółki za rok 2023, następnie otrzymał absolutorium, a w rezultacie otrzymał wysokie premie.

Aktualnie (12 grudnia) PKP Cargo poinformowało w komunikacie, że podczas spotkania z ośmioma organizacjami, będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo, „wyjaśnione zostały wątpliwości w sprawie żądania tych organizacji w sprawie przyznania podwyżki wynagrodzenia z dniem 1 października 2023 r.”

– „Wobec niespełnienia przez Zarząd żądania wdrożenia podwyżki od 1 października został wszczęty przez te organizacje spór zbiorowy – stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 123).
Szacowany przez Spółkę koszt podwyżek w 2023 r. zgodnie z żądaniem Organizacji Związkowych wyniósłby około 40 mln zł” – czytamy w komunikacie przewoźnika.

Spór zbiorowy umożliwia związkowcom, w razie dalszego niespełnienia przez pracodawcę żądań, rozpoczęcie procedury, która może zakończyć się strajkiem ostrzegawczym.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane