PKP CARGO wdraża działania naprawcze

Pociąg PKP Cargo na torze w lesie
PKP CARGO

Największy towarowy przewoźnik kolejowy w Polsce – PKP CARGO odnotował w 2023 r. spadek wyników przewozowych oraz finansowych. Najgorszy dla spółki notowanej na GPW był ostatni kwartał, gdy przychody osiągnęły poziom 1 323,7 mln zł, czyli spadły o 16 proc. rok do roku i przewoźnik odnotował prawie 20 mln zł straty netto.

W 2023 r. Grupa PKP CARGO przewiozła 82,7 mln ton ładunków, co stanowi spadek wolumenu masy o 17,9 mln ton rdr (17,8% mniej rdr). Praca przewozowa wyniosła 22 282 mln tkm, co stanowi spadek o 17,5% rdr.

Największe spadki wolumenowe zanotowały segment paliw płynnych oraz metali i rud, odpowiednio -31,8% i -30,2%, natomiast na zbliżonym do zeszłorocznego poziomie pozostały przewozy kruszyw i materiałów budowlanych (-5,2% spadku rdr). Przewozy paliw stałych w omawianym okresie spadły wolumenowo o 19,4% rdr, w tym węgla o 21,6% rdr. Pozostałe segmenty nie kompensowały spadków dla spółki.

PKP CARGO traci udziały w rynku

Udział rynkowy Grupy PKP CARGO w 2023 r. wyniósł 33,1% (-4,4 p.p. rdr) w zakresie masy towarowej i 33,9% (-6,0 p.p. rdr) w zakresie pracy przewozowej.

– Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce spada począwszy od II kw. 2023 r. W takiej sytuacji kluczowi gracze odnotowują większe spadki niż mniejsi. Pomimo dekoniunktury gospodarczej i branżowej spółka zanotowała solidne przychody i utrzymała poziom zysku EBITDA – komentuje Maciej Jankiewicz, p.o. prezesa PKP CARGO w komunikacie spółki.

Zobacz też: Leszek Miętek: sytuacja w PKP Cargo jest dramatyczna

W całym 2023 r., pomimo dekoniunktury na rynku, Grupa PKP CARGO wypracowała 5 491,9 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami, co oznacza wzrost o 2% rdr. Wynik EBITDA osiągnął poziom 1 083,1 mln zł, co stanowi wzrost o 1,6% rdr. EBIT w 2023 r. wyniósł 291,4 mln zł i jest to spadek o 12,6% w odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 r. Marża EBITDA wyniosła 19,5%, natomiast marża EBIT 5,2%. Wynik netto Grupy wyniósł 82,1 mln zł.

W 2023 r. koszty operacyjne poniesione przez Grupę wyniosły 5 155,6 mln zł, co stanowi wzrost o 2% rdr. Największe koszty Grupa poniosła z tytułu świadczeń pracowniczych i amortyzacji, tj. odpowiednio 1 958,4 mln zł i 791,7 mln zł, przy wzrostach o 12,7% i 8% w stosunku do 2022 r. W omawianym okresie koszty finansowe netto wyniosły 181,5 mln zł, tj. wzrost o 20,5% rdr. Na koniec okresu Grupa miała 263,7 mln zł gotówki oraz dostęp do finansowania dłużnego. Capex Grupy w 2023 r. osiągnął poziom 1721,4 mln zł, tj. 121,8% wzrostu rdr.

W IV kwartale 2023 r. spółka pozostawała pod wpływem pogłębiającej się dekoniunktury na rynku – przychody osiągnęły poziom 1 323,7 mln zł, tj. 16% spadku rdr, EBITDA wyniosła 229,7 mln zł, a EBIT 32,4 mln zł. Strata netto wyniosła 19,8 mln zł.

IV kwartał największym wyzwaniem

PKP CARGO informuje, że końcówka 2023 r. była dla rynku kolejowego wyzwaniem ze względu na rosnącą inflację, spadek popytu czy stale wzrastające koszty energii. Pierwsze miesiące 2024 r.utrwaliły negatywną tendencję w branży szczególnie dla największych podmiotów, które traciły udziały w rynku przy ujemnej dynamice przewozów. Jedynie mniejsi operatorzy zanotowali zwiększenie przewiezionego wolumenu (o +3,8% rdr).

– Elastyczność operacyjna i sprawne zarządzanie procesami jest kluczem do poprawy sytuacji biznesowej i finansowej firmy w bieżącym roku oraz możliwości jej dalszego rozwoju. Zarząd analizuje na bieżąco wszystkie procesy w firmie w celu poprawy efektywności działań i redukcji kosztów przy równoczesnym wzroście potencjału sprzedażowego Grupy. Utrzymanie obecnej bazy klientów oraz intensywna akwizycja nowych partnerów w perspektywicznych segmentach, takich jak np. przewozy intermodalne, będzie ważna dla pozycji rynkowej Grupy – mówi Maciej Jankiewicz.

– W 2024 r. zarząd spółki będzie koncentrował się na wdrożeniu kompleksowych działań naprawczych podnoszących efektywność organizacji w takich obszarach jak handel, operacje oraz utrzymanie taboru. Zmiany organizacyjne i poprawa efektywności procesów jest niezbędna, żeby dostosować się do bardzo konkurencyjnego rynku i stworzyć potencjał do długoterminowego rozwoju biznesu i jego rentowności. Spółka planuje również rewizję planów inwestycyjnych pod kątem ich racjonalizacji i dostosowania do bieżących potrzeb rynkowych – czytamy w komunikacie PKP CARGO.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane