Zmiana w holenderskiej platformie do zgłaszania pracowników

Portal TSL

Po Francji, Niemczech, Włoszech czy też Austrii, do listy krajów z obowiązkowym zgłaszaniem pracowników oddelegowanych, dołączyła Holandia. Podobnie jak w innych przypadkach przygotowany został specjalny portal zgłoszeniowy. Kancelaria Transportowa ITD-PIP informuje, że i tym razem nie obeszło się bez mniejszych lub większych kłopotów podczas zgłaszania kierowców. Jednak teraz pojawiły się istotne zmiany!

Obowiązek zgłaszania pracowników wszedł w życie 1 marca 2020 roku. Są nim objęci kierowcy oddelegowani, którzy wykonują transport międzynarodowy lub kabotaż. Dodatkowo zgłoszeniu podlegają również ci kierowcy, którzy wykonują przewozy w ramach samozatrudnienia. Co ważne: obowiązkowemu zgłoszeniu nie podlega tranzyt.

Portal zgłoszeniowy
Do tego typu portali zgłoszeniowych powinniśmy być już przyzwyczajeni. W większości różnią się one wyglądem strony i ewentualnym zakresem danych, jakie wymagają od nas formularze. Do holenderskiego systemu zalogujemy się poprzez stronę https://meldloket.postedworkers.nl.

Aktualizacja platformy
Od teraz zaczęła obowiązywać zmiana w holenderskim platformie internetowej do zgłaszania delegowanych pracowników. Zmiana z pewnością ułatwi zgłaszanie kierowców. Z uwagi na wprowadzoną zmianę formularz w pełni został dostosowany do branży transportowej.

– Przypominamy, że przed wprowadzeniem zmiany, podczas wypełniania formularza należało podać adres osoby do kontaktu, który był obowiązkowy. Ponadto osobą do kontaktu mógł być pracownik oddelegowany. Dla branży transportowej takie rozwiązanie sprawiało wiele trudności, ponieważ kierowca wykonujący transport międzynarodowy lub kabotaż nie posiadał stałego adresu – informuje Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

Wprowadzona zmiana w formularzu w pozycji adres osobowy kontaktowej umożliwia zaznaczenie, że dana osoba do kontaktu nie posiada adresu na terenie Holandii. Po zaznaczeniu tej opcji, pozostałe wymagane dane znikają i osoba dokonujące zgłoszenia może przejść do dalszej części formularza.

Aktualny poradnik do pobrania
W burzy, jaka pojawiła się w branży kilka dni temu i chaosie, jaki zapanował w firmach, nie pomagały komunikaty wysyłane przez podmioty działające w transporcie. Wiele niejasnych sygnałów oraz brak potwierdzenia informacji u holenderskiego ministerstwa wprowadziły panikę i zdezorientowanie.

– Klientom zawsze doradzamy spokój. Warto odczekać kilka dni i wziąć głęboki oddech, przeanalizować sytuację z większym dystansem. Dlatego też, po dzisiejszych wiadomościach uzyskanych przez naszych ekspertów bezpośrednio od przedstawicieli holenderskiego rządu, możemy zaproponować Państwu poradnik zawierający najnowsze aktualizacje związane z portalem holenderskim. Zapraszamy do kontaktu pod adresem holandia@itd-pip.pl – radzi Mariusz Hendzel.

Czas oddelegowania
Według jednostki ministerstwa holenderskiego, bezpośrednio odpowiedzialnej za portal zgłoszeniowy, możemy zgłosić oddelegowanie dla transportu na okres 1 roku. Niemniej jednak w przypadku samozatrudnienia w transporcie istnieją dalsze wymogi dla zgłoszenia rocznego dla pracy na terenie Holandii (praca w sektorze podlegającemu obowiązkowi zgłoszenia, posiadanie siedziby w promieniu 100 km od granicy z Holandią, w poprzednim roku kalendarzowym wykonanie co najmniej 3 przewozy międzynarodowe na terenie Niderlandów lub dokonanie ważnego zgłoszenia w poprzednim roku kalendarzowym, zarejestrowanie w rejestrze handlowym lub podobnym rejestrze w sąsiednim kraju).

Wysokość płacy minimalnej
Ogólnie przyjęta stawka płacy minimalnej w Holandii wynosi 9,54 euro. W traktacie związkowym, obowiązującym do 31.12.2019 r., kierowcy oddelegowania zostali wyjęci spod obowiązywania układu związkowego dla kierowców holenderskich (układ ten miał zastosowanie do umów z holenderską firmą). Na chwilę obecną brak jest informacji o nowym układzie związkowym dla kierowców (miał on obowiązywać od 01.01.2020.  – Wystosowaliśmy zapytanie (w dniu 3.02.2020) do Government of the Netherlands dotyczące układu związkowego. Oczekujemy oficjalnego pisma w tej sprawie – mówi Hendzel.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane