GDDKiA: zarzuty NIK są już nieaktualne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zidentyfikowała obszary wskazane przez NIK w raporcie na temat utrzymania nawierzchni dróg, jeszcze przed wszczęciem kontroli w zakresie zapewnienia należytego stanu technicznego […]