W Przemyślu powstaje nowy most kolejowy

PKP PLK, Dorota Kuźmińska

W grudniu 2023 r. pociągi pojadą po nowym moście kolejowym w Przemyślu. Nowa przeprawa, zapewni sprawny i ruch kolejowy na trasie Kraków – Medyka. W panoramie miasta zachowane będą zabytkowe elementy kolejowego obiektu. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych, warta ponad 60 mln zł netto jest współfinansowana ze środków unijnych POIiŚ.

PKP PLK kontynuują inwestycję w Przemyślu, na trasie ważnej w ruchu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Na linii nr 91 Kraków – Medyka budowany jest nowy most, który zapewni sprawne i bezpieczne podróże pociągiem. Przez most kursują składy z Przemyśla do Rzeszowa, Krakowa i na Dolny Śląsk.

Kolejarze informują, że wybudowano już nowe przyczółki i dwa filary po zachodniej stronie mostu. Na ukończeniu są prace przy budowie wschodnich podpór. W najbliższych dniach zostaną na nich posadowione przęsła istniejącego obiektu. W maju, dzięki wykonaniu „by-passu”, ruch pociągów poprowadzony będzie po torze drugim. Takie rozwiązanie umożliwi przesunięcie przęseł nitki zachodniej mostu na wybudowane już docelowe podpory i budowę nowej przeprawy między rozsuniętymi obiektami.

Efektem inwestycji PLK będą dwie nowe nitki mostów z przęsłami o klasycznej konstrukcji stalowej, kratownicowej. Nowe obiekty zagwarantują sprawne przejazdy i umożliwią przewoźnikom tworzenie lepszej oferty podróży koleją. Realizowana koncepcja pozwala także zachować w przestrzeni miasta zabytkowe elementy starej kolejowej przeprawy. Jedna stara nitka będzie zaadaptowana na ścieżkę pieszo-rowerową, łączącą dwie części miasta. Druga stara nitka mostu zostanie wykorzystana przez Muzeum Ziemi Przemyskiej.

Pod mostem przebudowane zostaną również drogi. Prace wyeliminują ograniczenia w ruchu drogowym. Dzięki temu korzystnie zmieni się system komunikacji w Przemyślu. Zrealizowanie prac drogowych przewidziano w pierwszym kwartale 2024 r.

Inwestycja PLK w Przemyślu realizowana jest w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, etap II” . Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest poprawa spójności sieci kolejowej, wzrost bezpieczeństwa i konkurencyjność transportu kolejowego. Zakończenie zasadniczych robót przy budowie mostu planowane jest w grudniu 2023 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane