LTG Cargo Polska

  • 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, Polska, mazowieckie
  • NIP: 5252828959
  • sales@ltgcargo.pl
  • ltgcargo.pl

LTG Cargo Polska Sp. z o.o. należy do litewskiego operatora transportu kolejowego AB „LTG Cargo“, która jest częścią największej w krajach bałtyckich grupy kolejowej AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) i zajmuje 10 miejsce pod względem wolumenu transportu ładunków w Unii Europejskiej (UE).

Działalność na polskim rynku spółka rozpoczęła w 2020 roku. Dzięki synergii różnych środków transportu, postępu technicznego i technologii informacyjnych nasze przedsiębiorstwo doskonali istniejące i wdraża nowe usługi dla klienta.