ARP kupi od PKP Cargo majątek fabryki w Gniewczynie

PKP Cargo

PKP Cargo, Agencja Rozwoju Przemysłu i Polski Tabor Szynowy podpisały list intencyjny, w którym zawarto deklarację odkupienia od przewoźnika towarowego majątku po fabryce wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej. PTS ma zamiar wskrzesić fabrykę i świadczyć w niej usługi dla PKP Cargo.

Na jesieni 2021 r. PKP Cargo kupiło od słowackiego Forespo prawo użytkowania wieczystego i prawo własności nieruchomości oraz ruchomości po fabryce wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej. Przewoźnik wydał na ten cel ok. 34 mln zł. Jego zamiarem było odtworzenie potencjału produkcyjnego dawnej fabryki, a następnie montaż wagonów towarowych.

Przez ostatni rok nic się w sprawie fabryki nie wydarzyło – aż do teraz. PKP Cargo poinformowało o zawarciu z Agencją Rozwoju Przemysłu i należącym do ARP podmiotem – Polskim Taborem Szynowym, listu intencyjnego. List nie ma wiążącego charaktery, strony porozumienia pracują nad docelowym modelem współpracy. Zakładają, że kooperacja będzie opierała się na dwóch przesłankach. Pierwsza dotyczy nabycia przez PTS od PKP Cargo składników majątku byłej fabryki w Gniewczynie Łańcuckiej. Ewentualna transakcja będzie sfinansowana przez ARP, a jej celem ma być odtworzenie potencjału zakładu naprawy i produkcji taboru kolejowego. Druga przesłanka planowanej współpracy dotyczy zlecenia usług utrzymania taboru należącego do PKP Cargo, a także kupowania nowego taboru.

List intencyjny ma obowiązywać przez sześć miesięcy lub do dnia podpisania ewentualnej umowy, bądź też porozumienia o jego rozwiązaniu.

Polski Tabor Szynowy, którego właścicielem jest ARP powstał 1 lutego 2022 r. Spółka stała się właścicielem majątku spółki Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. w upadłości, obejmującego zakłady produkcyjne w Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu. PTS produkuje wagony towarowe, zestawy kołowe i wózki do wagonów.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane